08/09/2015 Consiliul local al comunei Berceni, scoate la concurs un post vacant de consilier juridic GR.II functie contractuala pe perioada nedeterminata de timp,in cadrul compartimentului juridic al Consiliului local.
10/08/2015 Consiliul local al comunei Berceni, organizeaza Licitatie publica deschisa pe data de 26 august 2015, orele 18,00 la sediul Primariei Berceni,in vederea inchirierii caminului cultural din satul Corlatesti
16/06/2015 Hotarare - pentru aprobarea Regulamentului propriu privind obligatiile si responsabilitatile ce revin persoanelor fizice si juridice din comuna Berceni pentru buna gospodarire si infrumusetare a localitatii si protectia mediului, precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii
26/02/2015 Lista de ramasite persoane juridice la data de 31.12.2014
26/02/2015 Lista de ramasite persoane fizice la data de 31.12.2014
16/01/2015 privind aprobarea Contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru com.Berceni din anul 2013
14/01/2015 Decizia curtii de conturi 52/2015
04/12/2014 Raport de specialitate lista investitii 2014
03/12/2014 privind aprobarea Contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru com.Berceni pe Trim.III .din anul 2014
13/10/2014 Emitere acte administrativ fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice:
09/09/2014 Rectificarea bugetului la data: 05.09.2014 si 28.08.2014
14/08/2014 Publicare anunt in Monitorul Oficial al Romaniei
31/07/2014 Consiliul local al comunei Berceni, judetul Prahova, scoate la concurs un post vacant de sofer, clasa I.
24/07/2014 Bilantul si contul de rezultat patrimonial la data de 30.06.2014
23/07/2014 Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titulari, articole de cheltuieli, pe anul 2014 si etimarile pentru anul 2015 - 2017 si hotararea 43
10/06/2014 Contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru com.Berceni pe Trim.I .din anul 2014 si bilantul
07/02/2014 Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, Lista de Investitii, Hotararea 3 si 4
09/10/2013 Anunt colectiv privind acte administrativ fiscale pentru urmatorii contribuabili
01/08/2013 Hot 50 - Privind aprobarea Contului de incheiere a exercitiului bugetar pe Sem.I ,din anul 2013
09/07/2013 Sinteza de venituri si cheltuieli pe trimestrul II pe anul 2013
.............................................................
[1] din [3]  >>InainteDescriere
Stema comunei Berceni, potrivit anexei nr. 1.3 din Hotãrârea de Guvern numãrul 1891/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României numãrul 1077 din 16 noiembrie 2004, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tãiat. Pe fond rosu, în dreapta, se aflã un turn de cetate, având un zid spre stânga, toate de aur; la baza turnului se aflã un leu rampant orientat spre dreapta, iesind din zidul cetãtii, totul de aur. În câmp de azur se aflã o sabie de argint, cu mânerul în jos. Scutul este trimbrat de o coroanã muralã de argint, cu un turn crenelat.

Semnificatie
Compozitia heraldicã reprezintã traditia istoricã localã ce se leagã de familia Kretzulescu, vechi boieri din Þara RomâneascãCoroana muralã cu un turn crenelat semnificã faptul cã localitatea are rangul de comunã. Numele satelor aflate in administratie: Berceni, Corlãtesti, Cãtunu, Dâmbu, Moara Nouã
Suprafata: 3102 ha
Intravilan: 425 ha
Extravilan: 2677 ha
Populatie: 6087
Gospodarii: 1836
Nr. locuinte: 1768
Nr. gradinite: 5
Nr. scoli: 4
Asezarea geografica: Localitatea se aflã la limita de S-E a municipiului Ploiesti Este traversatã de DN 1A, pe malul drept al râului Teleajen
Activitati specifice zonei: Agricultura Cresterea animalelor
Activitati economice principale: Agricultura Cresterea animalelor
Obiective turistice: Folosirea amenajamentelor, Vãii si Râului Teleajen
Locuri agrement pãdure "Raiosu" Evenimente locale: Ziua comunei, în data de 5 septembrie
Facilitati oferite investitorilor: Forta de muncã Disponibilitatea Consiliului local de a acorda facilitãti în functie de natura si volumul investittei pe baza de negocieri
Proiecte de investitii: Modernizare si extinderea sistemului de alimentare cu apã Fializarea investitiei privind alimentarea cu gaze naturale a satelor Corlãtesti, Dâmbu si Cãtunu Modernizare si extindere scoala cu clasele I-IV si Grãdinita Moara Nouã Modernizare si extindere cu grupuri sanitare la ªcoala cu clasele I-VIII Corlãtesti Modernizare si extindere la Grãdinita Corlãtesti Reabilitare scoala cu clasele I-VIII Berceni Executie pod peste pârâul Dîmbu Construire Salã Polivalentã în satul Berceni Realizarea Sistemului de canalizare în comuna Berceni Modernizare si asfaltare a drumurilor comunale si strãzilor din comuna Berceni Reabilitare DC 145