SC JOVILA CONSTRUCT SRL PLOIESTI, ANUNTA INTRERUPEREA ALIMENTARII CU APA POTABILA IN BERCENI IN DATA DE 10.12.2018 INTRE ORELE 9-17.

Marti 11.12.2018 va fi intrerupta furnizarea energiei electrice in satul CATUNU in intervalul  orar  9 – 15.

Anunturi – Evenimente

14/11  /2018  JOVILA CONSTRUCT PLOIEŞTI ANUNŢA întreruperea alimentarii cu APA POTABILA in data de 14.12.2018 intre orele 10-17 13/11  /2018 JOVILA CONSTRUCT PLOIEŞTI ANUNŢA întreruperea alimentarii cu APA POTABILA in…

Anunturi colective

04/12/2018 Emitere acte administrativ fiscale pentru urmatorii contribuabili 13/11/2018 Emitere acte administrativ fiscale pentru urmatorii contribuabili 30/10/2018 Emitere acte administrativ fiscale pentru urmatorii contribuabili 18/07/2018 Emitere acte administrativ fiscale pentru…

Cadastru

Cadastru Sistematic al terenurilor Sector 5 Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate,al posesorilor si al altor detinatori – Sector 5 Plan cadastral Registrul cadastral al imobilelor Sector 10…

Descriere
Stema comunei Berceni, potrivit anexei nr. 1.3 din Hotãrârea de Guvern numãrul 1891/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României numãrul 1077 din 16 noiembrie 2004, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tãiat. Pe fond rosu, în dreapta, se aflã un turn de cetate, având un zid spre stânga, toate de aur; la baza turnului se aflã un leu rampant orientat spre dreapta, iesind din zidul cetãtii, totul de aur. În câmp de azur se aflã o sabie de argint, cu mânerul în jos. Scutul este trimbrat de o coroanã muralã de argint, cu un turn crenelat.

Semnificatie
Compozitia heraldicã reprezintã traditia istoricã localã ce se leagã de familia Kretzulescu, vechi boieri din Þara RomâneascãCoroana muralã cu un turn crenelat semnificã faptul cã localitatea are rangul de comunã. Numele satelor aflate in administratie: Berceni, Corlãtesti, Cãtunu, Dâmbu, Moara Nouã
Suprafata: 3102 ha
Intravilan: 425 ha
Extravilan: 2677 ha
Populatie: 6087
Gospodarii: 1836
Nr. locuinte: 1768
Nr. gradinite: 5
Nr. scoli: 4
Asezarea geografica: Localitatea se aflã la limita de S-E a municipiului Ploiesti Este traversatã de DN 1A, pe malul drept al râului Teleajen
Activitati specifice zonei: Agricultura Cresterea animalelor
Activitati economice principale: Agricultura Cresterea animalelor
Obiective turistice: Folosirea amenajamentelor, Vãii si Râului Teleajen
Locuri agrement pãdure “Raiosu” Evenimente locale: Ziua comunei, în data de 19 – 20 august
Facilitati oferite investitorilor: Forta de muncã Disponibilitatea Consiliului local de a acorda facilitãti în functie de natura si volumul investittei pe baza de negocieri
Proiecte de investitii: Modernizare si extinderea sistemului de alimentare cu apã Fializarea investitiei privind alimentarea cu gaze naturale a satelor Corlãtesti, Dâmbu si Cãtunu Modernizare si extindere scoala cu clasele I-IV si Grãdinita Moara Nouã Modernizare si extindere cu grupuri sanitare la ªcoala cu clasele I-VIII Corlãtesti Modernizare si extindere la Grãdinita Corlãtesti Reabilitare scoala cu clasele I-VIII Berceni Executie pod peste pârâul Dîmbu Construire Salã Polivalentã în satul Berceni Realizarea Sistemului de canalizare în comuna Berceni Modernizare si asfaltare a drumurilor comunale si strãzilor din comuna Berceni Reabilitare DC 145