19/11/2018 Anunt selectie partener privat pentru depunerea unui proiect , finantat prin POCU

03/10/2018 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

01/10/2018 Rezultatul final la concursul de recrutare organizat la data de 20 septembrie 2018 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de Politist local, clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul Compartimentului Politia locala.

01/10/2018 ANUNŢ PRIVIND OCUPAREA UNUI POST VACANT PRIN TRANSFER LA CERERE

27/09/2018 Rezultat proba interviu politist local

20/09/2018 Baremul concursului pentru postul de Politist local

20/09/2018 Rezultatele concursului pentru postul de Politist local

13/09/2018 PROCES VERBAL Privind selecţie dosare înscriere concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de Politist local, Clasa I, gradul profesional Debutant, in cadrul Compartimentului Politia locala

11/09/2018 Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

11/09/2018 ANUNŢ PUBLIC COMUNA BERCENI, cu sediul in COM, BERCE NI, Str. Prof. Voicu Ion, NU. 140A, JIJO. PRAHOVA, C.I.F. 2845338, titular al planului/ programului ÎNTOCMIRI/ PIJZ: STATIC DE EPURARE CĂTUNU, DESFASURATA IN EXTRAVILAN SAT CATUNU, TARLAUA 17, PARCELA 187. propus a li amplasai in localitatea COM. BERCENI, SAT BERCENI, JUD. PRAHOVA. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/ programul menţionat si declanşarea etapei de încadrare.

20/08/2018 Organizare concurs Un  post de Poliţist local clasa 1, gradul profesional Debutant. în cadrul Compartimentului Politia locală .

31/07/2018 Anunt Public in vederea planului/programului ÎNTOCMIRE PUZ: STAŢIE DE EPURARE CĂTUNU, propus a fi amplasat în EXTRAVILAN SAT CĂTUNU, TARLAUA 17, PARCELA 187, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/ programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

27/07/2018 Anunt Public in vederea depunerii solicitarii pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea INTOCMIRE PUZ: STATIE DE EPURARE CATUNU

19/07/2018 Privind selectie dosare inscriere concurs de recrutare in vederea ocuparii unui post de Inspector, Clasa I, gradul profesional Superior in cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistica

27/06/2018 Un post de Inspector, clasa I, gradul profesional Superior în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare şi peisagistică.

21/06/2018 Nota informare privind protectia datelor cu caracter personal in primaria Berceni

06/06/2018 In atentia: Primăria, S.C.-uri, S.A.-uri, Persoane fizice ce deţin culturi agricole cu Ref: Avertizare posibilitate atac de lăcuste

31/05/2018 RezuItatul final ta concursul de recrutare organizat la data de 24 mai 2018 pentru ocuparea postului de politist local, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Politia locală

31/05/2018 Rezultatul final la concursul de recrutare organizat la data de 29.05.2018 pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistica

29/05/2018 Rezultat final contestatie proba scrisa pentru ocuparea postului de politist local

29/05/2018 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat la data de 29 mai 2018 pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant in cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistica

24/05/2018 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat la data de 24 mai 2018 pentru ocuparea postului de Politist local, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Politia locală

22/05/2018 PROCES VERBAL Privind selecţie dosare înscriere concurs (examen) de recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector Clasa I, gradul profesional superior în cadrul compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistică

21/05/2018 PROCES VERBAL Privind selecţie dosare înscriere concurs de recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector, Clasa I, gradul profesional Debutant in cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistica

15/05/2018 PROCES VERBAL privind selectie dosare inscriere concurs de recrutare in vederea ocuparii unui post de politist local, clasa I, gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Politia locala

08/05/2018 Primăria comunei Berceni, judeţul Prahova, cu sediul în comuna Berceni, sat Berceni, str. Prof. Voicu Ion, nr.140 A, jud. Prahova, în conformitate cu prevederile art.39 (2) din HGR 611/04.06.2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, scoate la concurs 1 (un) post de funcţie publică vacantă din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni, judeţul Prahova