17/11/2017  Primăria comunei Berceni scoate la concurs 4 (patru) posturi de funcţii publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului : 1 – Un post de Inspector, clasa L gradul profesional Superior în cadrulCompartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistică, 2 – Un post de Inspector, clasa I. grad profesional Debutant în cadrulCompartimentului Urbanism.amenaiarea teritoriului.sistematizare si peisagistică, 3 – Un post de Inspector.clasa I.gradul profesional Debutant în cadrui Birouluifinanciar contabil, 4 – Un post de Inspector, clasa I. gradul profesional Debutant în cadrulCompartimentului de Protecţie civilă si situaţii de urgentă.

12/10/2017  Anunt angajare personal in cadrul biroului GAL Drumul Voievozilor: Manager – 1 post, Responsabil monitorizare – 1 post, Evaluator proiecte – 1 post, Responsabil financiar – 1 post

25/09/2017  Privind aprobarea salariilor de baza aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupationale “Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni si a instituţiilor din subordinea Consiliului Local Berceni

13/09/2017  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Berceni, judeţul Prahova

07/09/2017  CĂTRE, AUTORITĂŢILE PUBLICE LOCALE DIN JUDEŢUL PRAHOVA

08/08/2017 Urmare adresei Instituţiei Prefectului Prahova nr. 7558/ 04.08-2017 , vă informăm că Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale anunţă potenţialii beneficiari că AFIR primeşte, începând cu data de 01.08.2017 cereri pentru finanţarea proiectelor de investiţii în procesare şi marketingul produselor agricole, în vederea obţinerii de produse neagricole, prin intermediul PNDR 2014 —2020.

06/07/2017 Rezultatele finale la concursurile: Şofer I în cadrul compartimentului Gospodărie comunală,întreţinere şi transport, Muncitor calificat I în cadrul compartimentului Gospodărie comunală,întreţinere şi transport, Referent I in cadrul Clubului sportiv al comunei Berceni,Bibliotecar IA în cadrul compartimentului Cultura:camin cultural si biblioteca.

05/07/2017 Rezultatul contestatiei la proba scrisa pentrul concursul: Referent debutant în cadrul compartimentului Cadastru.fond funciar.agri cultură şi protecţia plantelor

04/07/2017 Rezultatele finale la concursurile: Şofer I în cadrul compartimentului Gospodărie comunală,întreţinere şi transport, Muncitor calificat I în cadrul compartimentului Gospodărie comunală,întreţinere şi transport, Referent I in cadrul Clubului sportiv al comunei Berceni,Bibliotecar IA în cadrul compartimentului Cultura:camin cultural si biblioteca.

04/07/2017 Rezultatele probelor scrise la concursurile: Şofer I în cadrul compartimentului Gospodărie comunală,întreţinere şi transport, Muncitor calificat I în cadrul compartimentului Gospodărie comunală,întreţinere şi transport, Referent I in cadrul Clubului sportiv al comunei Berceni.

03/07/2017 Rezultatele probelor scrise la concursurile: Referent debutant în cadrul compartimentului Cadastru.fond funciar.agri cultură şi protecţia plantelor, Referent debutant în cadrul compartimentului Cultura:camin cultural si biblioteca, Consilier juridic II în cadrul Consiliului Local al comunei Berceni.

28/06/2017 Privind selecţie dosare înscriere concurs în vederea ocupării unui post de Bibliotecar IA în cadrul compartimentului Cultura:camin cultural si biblioteca.

28/06/2017 Selecţie dosare înscriere concurs în vederea ocupării: 1 post de Referent debutant în cadrul compartimentului Cadastru.fond funciar.agri cultură şi protecţia plantelor, 1 post de Referent debutant în cadrul compartimentului Cultura:camin cultural si biblioteca, 1 post de Consilier juridic II în cadrul Consiliului Local al comunei Berceni, 1 post de Şofer I în cadrul compartimentului Gospodărie comunală,întreţinere şi transport, 1 post de Muncitor calificat I în cadrul compartimentului Gospodărie comunală,întreţinere şi transport, 1 post de Referent I in cadrul Clubului sportiv al comunei Berceni.

28/06/2017 Intreruperea furnizarii energiei electrice in perioada 03 -07. 07.2017(numai pentru sat Berceni)

23/06/2017 Rezultatul contestatiei la proba interviu si rezultatul final la concursul de recrutare organizat la data de 19 iunie 2017 pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului de Asistenta sociala si protecţie sociala.

21/06/2017 Rezultatul final la concursul de recrutare organizat la data de 19 iunie 2017 pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului de Asistenta sociala si protecţie sociala.

19/06/2017 Rezultatele probelor scrise la concursurile: 1.Un post de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul Biroului financiar contabil.2.Un post de Referent Debutant în cadrul Biroului financiar contabil. 3.Un post de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant, în cadrul Compartimentului Asistenţă socială şi protecţie socială.

14/06/2017 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat la data de 14 iunie 2017 pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului cadastru, fond funciar, agricultură si protecţia plantelor

14/06/2017 Privind selecţie dosare înscriere concurs de recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector Clasa I, gradul profesional principal in cadrul compartimentului Cadastru,fond funciar,agricultura si protecţia plantelor

13/06/2017 Privind selecţie dosare înscriere concurs de recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector Clasa I, gradul profesional debutant în cadrul compartimentului Asistenta sociala si protecţie sociala

13/06/2017 Privind selecţie dosare înscriere concurs de recrutare în vederea ocupării unui post de Referent Clasa III, gradul profesional debutant în cadrul Biroului financiar-contabil

13/06/2017 Privind selecţie dosare înscriere concurs de recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector Clasa I, gradul profesional debutant in cadrul Biroului fmanciar-contabil

13/06/2017 Privind selecţie dosare înscriere concurs de recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector Clasa I, gradul profesional debutant în cadrul compartimentului Protecţie civila si situatii de urgenta

12/06/2017 Privind selecţie dosare înscriere concurs de recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector Clasa 1, gradul profesional debutant în cadrul compartimentului Urbanism,amenajarea teritoriului,sistematizare si peisagistica

12/06/2017 Clubul sportiv al comunei Berceni,judeţul Prahova,organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei funcţii contractuale de execuţie de Referent I.

12/06/2017 Primaria comunei BerceniJudeţul Prahova,organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor funcţii contractuale de execuţie,dupa cum urmeaza: Un post de Şofer I la Compartimentul Gospodărie comunala,întreţinere si transport; Un post de Muncitor calificat I la compartimentul Gospodărie comunala,întreţinere si transport.

12/06/2017 Consiliul local al comunei Berceni,cu sediul in comuna Berceni,sat Berceni,Str. Prof. Voicu Ion,nr.l40 A,judeţul Prahova,organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale ,după cum urmează:

30/05/2017 Rezultatele la proba scrisa la examenele din data de 29/05/2017

24/05/2017 Referitor la anunţul de promovare în grad profesional superior cu numărul 3608 din data de 27 aprilie 2017 facem următoarea precizare şi anume sunt 2 (două) posturi de Referent,clasa III,grad profesional Superior în cadrul Biroului de Poliţie locală

19/05/2017 Consiliul local al Consiliul local al comunei Berceni, judeţul Prahova, scoate la concurs 3 (trei) posturi de funcţii publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni, judeţul Prahova după cum urmează: 1.Un post de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul Biroului financiar contabil.2.Un post de Referent Debutant în cadrul Biroului financiar contabil. 3.Un post de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant, în cadrul Compartimentului Asistenţă socială şi protecţie socială.


16/05/2017 Consiliul local al Consiliul local al comunei Berceni, judeţul Prahova, scoate la concurs 4 (patru) posturi de funcţii publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni, judeţul Prahova după cum urmează: 1.Un post de Inspector, clasa I, gradul profesional Superior în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare şi peisagistică. 2.Un post de Inspector, clasa I, grad profesional Debutant in cadrul Compartimentului Urbanism,amenajarea teritoriului,sistematizare şi peisagistică. 3.Un post de Inspector, clasa I, gradul profesional Principal în cadrul compartimentului Cadastru, fond funciar, agricultură şi protecţia plantelor. 4.Un post de Inspector protecţie civilă, clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul compartimentului de Protecţie civilă şi situaţii de urgenţă;

02/05/2017 Primăria comunei Berceni,judeţul Prahova organizează examen de promovare in grad profesional Superior in data de 30.05.2017,dupa cum urmeaza:
-din funcţia de Inspectoralasa I,Grad Profesional Principal in cadrul Compartimentului de Asistenta sociala si protecţie sociala in Inspector,Clasa I,Grad Profesional Superior;
-din funcţia de Inspector,Clasa I,Grad Profesional Principal in cadrul Biroului de Politie locala in Inspector, clas a I,Grad Profesional Superior;
-din funcţia de Referent, clas a III,Grad Profesional Principal in cadml Biroului de Politie locala in Referent, clas a III ,Grad Profesional Superior.

02/05/2017 Primăria Comunei Berceni,anunţă scoaterea la licitaţie publică cu strigare, în vederea închirierii pentru şapte ani a pajistilor din comuna Berceni, judeţul Prahova, conform prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente.

20/04/2017 Oferta Vanzari Paduri de catre Umbrarescu Dorinel si Umbrarescu Mirela

18/04/2017 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Berceni, judeţul Prahova

24/03/2017 Rezultatele finale la concursurile pentru compartimentele :
– achizitii publice si investitii
– stare civila
– resurse umane, relatii cu publicul

16/03/2017 Rezultatele probei scrise la concursurile pentru compartimentele :
– achizitii publice si investitii
– stare civila
– resurse umane, relatii cu publicul
– registrul agricol

09/03/2017 PROCES VERBAL Privind selecţia dosare inscriere concurs (examen) de recrutare in vederea ocupării a cinci funcţii publice de execuţie din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni

09/03/2017 PROCES VERBAL Privind selecţie dosare inscriere concurs (examen) de recrutare in vederea ocupării unui post de Inspector Clasa I, gradul profesional debutant in cadrul compartimentului Starea civilă şi Evidenţa populaţiei

14/02/2017 Scoatere la concurs 6 (şase) posturi de funcţii publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni, judeţul Prahova după cum urmează:

05/01/2017 Strategia anuala de achizitii publice pe anul 2017 a comunei Berceni