16/03/2018 Anunt din partea Directiei Judetene de Protectia PIantelor si de întreţinere a Drumurilor Judetene Prahova cu privire la pretul vanzarii seminteleor de lucerna

09/03/2018 Primaria comunei Berceni, judetul Prahova,  scoate la concurs un post de Inspector, clasa I, gradul profesional Superior în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare şi peisagistică.

06/03/2018 Obligatii ce revin persoanelor fizice si juridice cu privire la Registrul agricol al comunei Berceni

26/02/2018 Componenta nominală a comisiei locale de aplicare a legii nr. 1/2000 şl finalizarea aplicării legii nr. 18/1991, republicată, modificate prin legea nr. 247/2005

26/02/2018 Primăria comunei Berceni, judeţul Prahova,  scoate la concurs: l.Un post de Poliţist local, clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul Compartimentului Poliţia locală .

21/02/2018 Rezultatul final la concursul de recrutare organizat la data de 19 februarie 2018 pentru ocuparea postului de Inspector, clasa C gradul profesional Debutant în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistica .

19/02/2018 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat la data de 19 februarie 2018 pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistica .

19/02/2018 Concurs de ocupare a funcţiei publice de inspector clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului de urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistica – Comuna Berceni,

15/02/2018 Rezultatul final la concursul de recrutare organizat la data de 12 februarie 2018 pentru ocuparea postului de Referent, clasa III, gradul profesional Debutant în cadrul Biroului flnanciar-contabil.

14/02/2018 PROCESE  VERBALE Privind selecţie dosare înscriere concurs de recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector, Clasa I, gradul profesional Superior în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistică si a unui post de Inspector, Clasa I, gradul profesional Debutant in cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistica

14/02/2018 Rezultatul contestetiei probei scrise la concursul de recrutare organizat la data de 12 februarie 2018 pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul Compartimentului Proiecte fonduri europene

12/02/2018 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat la data de 12 februarie 2018 pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul Compartimentului Proiecte fonduri europene

12/02/2018 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat la data de 12 februarie 2018 pentru ocuparea postului de Referent, clasa III, gradul profesional Debutant în cadrul Biroului financiar-contabil

12/02/2018 Subiectele si baremul la concursul: Referent, Clasa III, gradul profesional Debutant in cadrul Biroului financiar-contabil

12/02/2018 Subiectele si baremul la concursul: Inspector, Clasa I, gradul profesional Debutant in cadrul Compartimentului Proiecte fonduri europene

09/02/2018 Stabilirea cadrului institutional de coordonare si gestionare a fondurilor europene, , nu mai face parte din Bibliografia pentru susţinerea concursului din data de 12.02.2018

06/02/2018 Procese verbale privind selecţie dosare înscriere concurs de recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector, Clasa I, gradul profesional Debutant in cadrul Compartimentului Proiecte fonduri europene si a unui post de Referent, Clasa III, gradul profesional Debutant in cadrul Biroului financiar-contabil

31/01/2018  Primaria comunei Berceni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuţie, vacante de Agent de pază I în cadrul Compartimentului Poliţia locală .

19/01/2018  Primăria comunei Berceni scoate la concurs 2 (doua) posturi : ⇒ Un post de Inspector, clasa I, gradul profesional Superior în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare şi peisagistică si ⇒ Un post de Inspector, clasa I, grad profesional Debutant in cadru) Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare şi peisagistică

12/01/2018  Primăria comunei Berceni scoate la concurs 2 (doua) posturi : ⇒ Un post de Referent, clasa III, Debutant. în cadrul Biroului financiar contabil si ⇒ Un post de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant, în cadrul Compartimentului Proiecte fonduri europene

22/12/2017  Planul interviului si punctajul aferent pentru funcţia publica de Inspector, clasa I, grad profesional Debutant in cadrul Biroului financiar-contabil :

20/12/2017  Rezultatul final la concursul de recrutare organizat la data de 18 decembrie 2017 pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistica .

18/12/2017  Rezultatul final la concursul de recrutare organizat la data de 18 decembrie 2017 pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul Compartimentului Protecţie civila si situata de urgenta . rezultat final concurs protectie civila si SU

18/12/2017  Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat la data de 18 decembrie 2017 pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul Biroului financiar-contabil

14/12/2017  Rezultatul final la concursul organizat la data de 14 decembrie 2017 pentru ocuparea postului contractual de execuţie de Agent de paza I, pe perioada determinata in cadrul Biroului Politia Locala .

14/12/2017  Rezultatul probei scrise la concursul organizat la data de 14 decembrie 2017 pentru ocuparea funcţiei de execuţie contractualele perioada determinata de Agent de paza I în cadrul Biroului Politia Locala

12/12/2017  PROCESE VERBALE Privind selecţie dosare înscriere concurs de : ⇔recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector Clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul compartimentului Protecţie civila si situatii de urgenta ⇔ recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector, Clasa I, gradul profesional Superior în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistică ⇔ recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector, Clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistica ⇔ recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector Clasa I, gradul profesional Debutant in cadrul Biroului financiar-contabil

06/12/2017  PROCES VERBAL Privind selecţia dosare înscriere concurs în vederea ocupării unui post de Agent de paza I, pe perioada determinate, în cadrul Biroului de Politia locala al Comunei Berceni.

21/11/2017  Comuna Berceni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcţii contractuale de execuţie, temporar vacante de Agent de pază I în cadrul Biroului de Poliţie locală .

17/11/2017  Primăria comunei Berceni scoate la concurs 4 (patru) posturi de funcţii publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului : ⇔ – Un post de Inspector, clasa L gradul profesional Superior în cadrulCompartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistică, ⇔ – Un post de Inspector, clasa I. grad profesional Debutant în cadrulCompartimentului Urbanism.amenaiarea teritoriului.sistematizare si peisagistică, ⇔ – Un post de Inspector.clasa I.gradul profesional Debutant în cadrui Birouluifinanciar contabil, ⇔ – Un post de Inspector, clasa I. gradul profesional Debutant în cadrulCompartimentului de Protecţie civilă si situaţii de urgentă.

12/10/2017  Anunt angajare personal in cadrul biroului GAL Drumul Voievozilor: Manager – 1 post, Responsabil monitorizare – 1 post, Evaluator proiecte – 1 post, Responsabil financiar – 1 post

25/09/2017  Privind aprobarea salariilor de baza aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupationale “Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni si a instituţiilor din subordinea Consiliului Local Berceni

13/09/2017  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Berceni, judeţul Prahova