29/05/2017 Clubul sportiv al comunei Berceni,judeţul Prahova,organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei funcţii contractuale de execuţie de Referent I.
29/05/2017 Primaria comunei BerceniJudeţul Prahova,organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor funcţii contractuale de execuţie,dupa cum urmeaza: Un post de Şofer I la Compartimentul Gospodărie comunala,întreţinere si transport; Un post de Muncitor calificat I la compartimentul Gospodărie comunala,întreţinere si transport.
29/05/2017 Primaria comunei Berceni Judeţul Prahova,organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor funcţii contractuale de execuţie,dupa cum urmeaza: 1. Un post de Consilier juridic II; 2. Un post de Referent Debutant in cadrul Compartimentului Cadastru,fond funciar,agricultura si protecţia plantelor; 3. Un post de Bibliotecar IA in cadrul Compartimentului Culturaxamin cultural si biblioteca.
24/05/2017 Referitor la anunţul de promovare în grad profesional superior cu numărul 3608 din data de 27 aprilie 2017 facem următoarea precizare şi anume sunt 2 (două) posturi de Referent,clasa III,grad profesional Superior în cadrul Biroului de Poliţie locală
19/05/2017 Consiliul local al Consiliul local al comunei Berceni, judeţul Prahova, scoate la concurs 3 (trei) posturi de funcţii publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni, judeţul Prahova după cum urmează: 1.Un post de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul Biroului financiar contabil.2.Un post de Referent Debutant în cadrul Biroului financiar contabil. 3.Un post de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant, în cadrul Compartimentului Asistenţă socială şi protecţie socială.
16/05/2017 Consiliul local al Consiliul local al comunei Berceni, judeţul Prahova, scoate la concurs 4 (patru) posturi de funcţii publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni, judeţul Prahova după cum urmează: 1.Un post de Inspector, clasa I, gradul profesional Superior în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare şi peisagistică. 2.Un post de Inspector, clasa I, grad profesional Debutant in cadrul Compartimentului Urbanism,amenajarea teritoriului,sistematizare şi peisagistică. 3.Un post de Inspector, clasa I, gradul profesional Principal în cadrul compartimentului Cadastru, fond funciar, agricultură şi protecţia plantelor. 4.Un post de Inspector protecţie civilă, clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul compartimentului de Protecţie civilă şi situaţii de urgenţă;

02/05/2017 Primăria comunei Berceni,judeţul Prahova organizează examen de promovare in grad profesional Superior in data de 30.05.2017,dupa cum urmeaza:
-din funcţia de Inspectoralasa I,Grad Profesional Principal in cadrul Compartimentului de Asistenta sociala si protecţie sociala in Inspector,Clasa I,Grad Profesional Superior;
-din funcţia de Inspector,Clasa I,Grad Profesional Principal in cadrul Biroului de Politie locala in Inspector, clas a I,Grad Profesional Superior;
-din funcţia de Referent, clas a III,Grad Profesional Principal in cadml Biroului de Politie locala in Referent, clas a III ,Grad Profesional Superior.

02/05/2017 Primăria Comunei Berceni,anunţă scoaterea la licitaţie publică cu strigare, în vederea închirierii pentru şapte ani a pajistilor din comuna Berceni, judeţul Prahova, conform prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente.

20/04/2017 Oferta Vanzari Paduri de catre Umbrarescu Dorinel si Umbrarescu Mirela

18/04/2017 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Berceni, judeţul Prahova

24/03/2017 Rezultatele finale la concursurile pentru compartimentele :
– achizitii publice si investitii
– stare civila
– resurse umane, relatii cu publicul

16/03/2017 Rezultatele probei scrise la concursurile pentru compartimentele :
– achizitii publice si investitii
– stare civila
– resurse umane, relatii cu publicul
– registrul agricol

09/03/2017 PROCES VERBAL Privind selecţia dosare inscriere concurs (examen) de recrutare in vederea ocupării a cinci funcţii publice de execuţie din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni

09/03/2017 PROCES VERBAL Privind selecţie dosare inscriere concurs (examen) de recrutare in vederea ocupării unui post de Inspector Clasa I, gradul profesional debutant in cadrul compartimentului Starea civilă şi Evidenţa populaţiei

14/02/2017 Scoatere la concurs 6 (şase) posturi de funcţii publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni, judeţul Prahova după cum urmează:

05/01/2017 Strategia anuala de achizitii publice pe anul 2017 a comunei Berceni

09/12/2016 Depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Extindere retea apa potabila, Str. Tineretului”

03/10/2016 Instiintarea proprietarilor privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1 din UAT Berceni

26/09/2016 Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

14/07/2016 Organizare concurs pentru ocuparea a 5 posturi vacante in cadrul compartimentelor: 1 post – cadastru, fond funciar, agricultura si protectia plantelor, 1 post – urbanism, amenajarea teritoriului, 1 post – stare civila si evidenta populatiei, 1 post – resurse umane, secretariat, relatii cu publicul, 1 post – biroul financiar – comtabilitate

19/05/2016 Sc Alusteel Construct Srl anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru alimentare cu energie elevctrica a urmatoarelor obiective:

22/04/2016 PROCES VERBAL incheiat astazi, 21 aprilie 2016, cu ocazia desfăsurairii examenului de recrutare pentru ocuparea postului vacant, functie publica de executie, de Inspector clasa 1, gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului protectia mediului

18/04/2016 PROCES VERBAL incheiat astazi 18 aprilie 2016,cu ocazia desfasurarii examenului de recrutare pentru ocuparea postului vacant , functie publica executie de Inspector clasa 1,Gradul profesional debutant in cadrul compartimentului Compartimentului de cadastru,fond funciar , agricultura si protectia plante lor

14/04/2016 Organizare concurs pentru ocuparea functiilor vacante de: Inspector ,clasa !,gradul profesional debutant, Inspector Clasa 1 gradul profesional Debutant, Inspector Clasa 1 gradul profesional Superior ,treapta de salarizare 3, Inspector clasa 1,gradul profesional Superior, treapta de salarizare 3

06/04/2016 Primaria Comunei Berceni, anunta scoaterea la licitatie publica cu strigare, in vederea inchirierii pentru un an a pajistilor din comuna Berceni, judetul Prahova

31/03/2016 PROCES VERBAL privind selectia dosarelor candidatilor functionari publici, care s-au inscris la concursul/examenul de recrutare in vederea ocuparii unui nr.de 4 posturi de functii publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni ,judetul Prahova

31/03/2016 Hot 18 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru com.Berceni pe anul 2015

01/03/2016 Consiliul local al comunei Berceni,judetul Prahova, scoate la concurs 4 (patru ) posturi de functii publice vacante din aparatului de specialitate al Primarului comunei Berceni,judetul Prahova dupa cum urmeaza;

24/02/2016 Lista de ramasite persoane juridice la data de 31.12.2015

24/02/2016 Lista de ramasite persoane fizice la data de 31.12.2015

09/02/2016 Hot 3 – Privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2015