12/01/2018  Primăria comunei Berceni scoate la concurs 2 (doua) posturi : ⇒ Un post de Referent, clasa III, Debutant. în cadrul Biroului financiar contabil si ⇒ Un post de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant, în cadrul Compartimentului Proiecte fonduri europene

22/12/2017  Planul interviului si punctajul aferent pentru funcţia publica de Inspector, clasa I, grad profesional Debutant in cadrul Biroului financiar-contabil :

20/12/2017  Rezultatul final la concursul de recrutare organizat la data de 18 decembrie 2017 pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistica .

18/12/2017  Rezultatul final la concursul de recrutare organizat la data de 18 decembrie 2017 pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul Compartimentului Protecţie civila si situata de urgenta . rezultat final concurs protectie civila si SU

18/12/2017  Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat la data de 18 decembrie 2017 pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul Biroului financiar-contabil

14/12/2017  Rezultatul final la concursul organizat la data de 14 decembrie 2017 pentru ocuparea postului contractual de execuţie de Agent de paza I, pe perioada determinata in cadrul Biroului Politia Locala .

14/12/2017  Rezultatul probei scrise la concursul organizat la data de 14 decembrie 2017 pentru ocuparea funcţiei de execuţie contractualele perioada determinata de Agent de paza I în cadrul Biroului Politia Locala

12/12/2017  PROCESE VERBALE Privind selecţie dosare înscriere concurs de : ⇔recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector Clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul compartimentului Protecţie civila si situatii de urgenta ⇔ recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector, Clasa I, gradul profesional Superior în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistică ⇔ recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector, Clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistica ⇔ recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector Clasa I, gradul profesional Debutant in cadrul Biroului financiar-contabil

06/12/2017  PROCES VERBAL Privind selecţia dosare înscriere concurs în vederea ocupării unui post de Agent de paza I, pe perioada determinate, în cadrul Biroului de Politia locala al Comunei Berceni.

21/11/2017  Comuna Berceni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcţii contractuale de execuţie, temporar vacante de Agent de pază I în cadrul Biroului de Poliţie locală .

17/11/2017  Primăria comunei Berceni scoate la concurs 4 (patru) posturi de funcţii publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului : ⇔ – Un post de Inspector, clasa L gradul profesional Superior în cadrulCompartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistică, ⇔ – Un post de Inspector, clasa I. grad profesional Debutant în cadrulCompartimentului Urbanism.amenaiarea teritoriului.sistematizare si peisagistică, ⇔ – Un post de Inspector.clasa I.gradul profesional Debutant în cadrui Birouluifinanciar contabil, ⇔ – Un post de Inspector, clasa I. gradul profesional Debutant în cadrulCompartimentului de Protecţie civilă si situaţii de urgentă.

12/10/2017  Anunt angajare personal in cadrul biroului GAL Drumul Voievozilor: Manager – 1 post, Responsabil monitorizare – 1 post, Evaluator proiecte – 1 post, Responsabil financiar – 1 post

25/09/2017  Privind aprobarea salariilor de baza aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupationale “Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni si a instituţiilor din subordinea Consiliului Local Berceni

13/09/2017  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Berceni, judeţul Prahova

07/09/2017  CĂTRE, AUTORITĂŢILE PUBLICE LOCALE DIN JUDEŢUL PRAHOVA

08/08/2017 Urmare adresei Instituţiei Prefectului Prahova nr. 7558/ 04.08-2017 , vă informăm că Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale anunţă potenţialii beneficiari că AFIR primeşte, începând cu data de 01.08.2017 cereri pentru finanţarea proiectelor de investiţii în procesare şi marketingul produselor agricole, în vederea obţinerii de produse neagricole, prin intermediul PNDR 2014 —2020.

06/07/2017 Rezultatele finale la concursurile: Şofer I în cadrul compartimentului Gospodărie comunală,întreţinere şi transport, Muncitor calificat I în cadrul compartimentului Gospodărie comunală,întreţinere şi transport, Referent I in cadrul Clubului sportiv al comunei Berceni,Bibliotecar IA în cadrul compartimentului Cultura:camin cultural si biblioteca.

05/07/2017 Rezultatul contestatiei la proba scrisa pentrul concursul: Referent debutant în cadrul compartimentului Cadastru.fond funciar.agri cultură şi protecţia plantelor

04/07/2017 Rezultatele finale la concursurile: Şofer I în cadrul compartimentului Gospodărie comunală,întreţinere şi transport, Muncitor calificat I în cadrul compartimentului Gospodărie comunală,întreţinere şi transport, Referent I in cadrul Clubului sportiv al comunei Berceni,Bibliotecar IA în cadrul compartimentului Cultura:camin cultural si biblioteca.

04/07/2017 Rezultatele probelor scrise la concursurile: Şofer I în cadrul compartimentului Gospodărie comunală,întreţinere şi transport, Muncitor calificat I în cadrul compartimentului Gospodărie comunală,întreţinere şi transport, Referent I in cadrul Clubului sportiv al comunei Berceni.

03/07/2017 Rezultatele probelor scrise la concursurile: Referent debutant în cadrul compartimentului Cadastru.fond funciar.agri cultură şi protecţia plantelor, Referent debutant în cadrul compartimentului Cultura:camin cultural si biblioteca, Consilier juridic II în cadrul Consiliului Local al comunei Berceni.

28/06/2017 Privind selecţie dosare înscriere concurs în vederea ocupării unui post de Bibliotecar IA în cadrul compartimentului Cultura:camin cultural si biblioteca.

28/06/2017 Selecţie dosare înscriere concurs în vederea ocupării: 1 post de Referent debutant în cadrul compartimentului Cadastru.fond funciar.agri cultură şi protecţia plantelor, 1 post de Referent debutant în cadrul compartimentului Cultura:camin cultural si biblioteca, 1 post de Consilier juridic II în cadrul Consiliului Local al comunei Berceni, 1 post de Şofer I în cadrul compartimentului Gospodărie comunală,întreţinere şi transport, 1 post de Muncitor calificat I în cadrul compartimentului Gospodărie comunală,întreţinere şi transport, 1 post de Referent I in cadrul Clubului sportiv al comunei Berceni.

28/06/2017 Intreruperea furnizarii energiei electrice in perioada 03 -07. 07.2017(numai pentru sat Berceni)

23/06/2017 Rezultatul contestatiei la proba interviu si rezultatul final la concursul de recrutare organizat la data de 19 iunie 2017 pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului de Asistenta sociala si protecţie sociala.

21/06/2017 Rezultatul final la concursul de recrutare organizat la data de 19 iunie 2017 pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului de Asistenta sociala si protecţie sociala.

19/06/2017 Rezultatele probelor scrise la concursurile: 1.Un post de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul Biroului financiar contabil.2.Un post de Referent Debutant în cadrul Biroului financiar contabil. 3.Un post de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant, în cadrul Compartimentului Asistenţă socială şi protecţie socială.

14/06/2017 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat la data de 14 iunie 2017 pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului cadastru, fond funciar, agricultură si protecţia plantelor

14/06/2017 Privind selecţie dosare înscriere concurs de recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector Clasa I, gradul profesional principal in cadrul compartimentului Cadastru,fond funciar,agricultura si protecţia plantelor

13/06/2017 Privind selecţie dosare înscriere concurs de recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector Clasa I, gradul profesional debutant în cadrul compartimentului Asistenta sociala si protecţie sociala

13/06/2017 Privind selecţie dosare înscriere concurs de recrutare în vederea ocupării unui post de Referent Clasa III, gradul profesional debutant în cadrul Biroului financiar-contabil

13/06/2017 Privind selecţie dosare înscriere concurs de recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector Clasa I, gradul profesional debutant in cadrul Biroului fmanciar-contabil

13/06/2017 Privind selecţie dosare înscriere concurs de recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector Clasa I, gradul profesional debutant în cadrul compartimentului Protecţie civila si situatii de urgenta