ROMÂNIA

JUDETUL PRAHOVA

COMUNA BERCENI

CONSILIUL LOCAL

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunalã, protectia mediului , servicii si comert

Panait Constantin

Bucur Adrian-Ionut

Draghici Alexandru

Petre Petre

Gheorghe Petre

Miu Nistor Nicoleta

Cofaru Stefan Iulian

Comisia de specialitate pentru administratie publica, juridicã, apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor

Oprisan Ion

Ionel Vasile

Moise Florea

Comisia de specialitate învãtãmânt,culturã si social-cultural

Vasile Basarabeanu Adrian

Nastasescu Dumitru

Coles Petrus

Bucur Constantin

Iancu Nicolae

Componenta Consiliului Local

 1. Panait Constantin – viceprimar
 2. Bucur Adrian-Ionut
 3. Draghici Alexandru
 4. Petre Petre
 5. Gheorghe Petre
 6. Miu Nistor Nicoleta
 7. Cofaru Stefan Iulian
 8. Oprisan Ion
 9. Ionel Vasile
 10. Moise Florea
 11. Vasile Basarabeanu Adrian
 12. Nastasescu Dumitru
 13. Coles Petrus
 14. Bucur Constantin
 15. Iancu Nicolae