ROMÂNIA

JUDETUL PRAHOVA

COMUNA BERCENI

CONSILIUL LOCAL

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunalã, protectia mediului , servicii si comert

Panait Constantin

Bucur Adrian-Ionut

Draghici Alexandru

Petre Petre

Gheorghe Petre

Miu Nistor Nicoleta

Cofaru Stefan Iulian

Comisia de specialitate pentru administratie publica, juridicã, apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor

Oprisan Ion

Ionel Vasile

Moise Florea

Comisia de specialitate învãtãmânt,culturã si social-cultural

Bogdan Morteci

Nastasescu Dumitru

Coles Petrus

Bucur Constantin

Iancu Nicolae