Hotarari Consiliul Local pe ani

REGULAMENT privind ocuparea temporara a domeniului public si privat al comunei Berceni si modalitatea de incasare a taxelor aferente ocuparii

HOTARARE Nr. 44 privind aprobare caiet de sarcini şi realizare achiziţie „Reparaţii împrejmuire cimitir sat Moara Nouă”

HOTARARE Nr. 43 privind aprobare caiet de sarcini şi realizare achiziţie „Reparaţii împrejmuire cimitir sat Berceni”

HOTARARE Nr. 42 privind aprobarea încheierii unei Convenţii între Comuna Berceni şi S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. si stabilirea chiriei pentru utilizarea suprafeţei aflate în proprietatea publică/privată a UAT Berceni pentru amplasarea de către S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. a reţelei de cablu cu fibră optică

HOTARARE Nr. 41 privind aprobarea achiziţiei PROIECTARE SI EXECUŢIA OBIECTULUI DE INVESTIŢIE “REALIZAREA UNUI SISTEM DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE PENTRU SATELE BERCENI, CORLĂTESTI, DÂMBU ŞI CĂTUNU CU O STAŢIE DE EPURARE ÎN SATUL CĂTUNU ŞI SATUL MOARA NOUA CU CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE SEPARATĂ”

HOTARARE Nr. 40 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat de interes local din comuna Berceni Judeţul Prahova

HOTARARE Nr. 39 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat de interes local din comuna Berceni Judeţul Prahova

HOTARARE Nr. 38 privind aprobarea unui număr de 5 dosare în vederea atribuirii unui lot în suprafaţă de max. 500 mp pentru beneficiari ai Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

HOTARARE Nr. 23 privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporara a domeniului public si privat a) comunei Berceni si modalitatea de incasare a taxelor aferente

HOTARARE Nr. 92 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

HOTARARE Nr. 70 la proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 300 lei in vederea acoperirii partiale a cheltuielilor de inmormantare al def.Neagu Elena. beneficiara de plata ajutorului social (decedata pe data de 14.06.2015 in comuna Berceni ,act de deces nr.27 din 15.06.2015 )

HOTARARE Nr. 69 privind urgentarea demararii procedurii de scoatere la concurs in vederea ocuparii unui nr.de 5 posturi unice vacante in cadrul aparatului de specialitate al Primarului si Consiliul local ( Inspector urbanism,cadastru si agricultura,protectia mediului si consilier juridic )

HOTARARE Nr. 68 la proiectul de hotarare privind aprobarea retragerii loturilor de casa atribuite unui nr.de 13 beneficiari ai Legii 15/2003 care nu au reusit sa demareze procedura in vederea obtinerii autorizatiei de construire ,pentru construirea unei locuinte proprietate personala,sau la data aprobarii efective si asigurarea locatiei,nu se mai incadreaza fie ca si-au schimbat domiciliul, fie au dobandit o locuinta sau un teren

HOTARARE Nr. 66 privind aprobarea PUZ “Schimbare destinatie teren (Supr.-2506 mp) din zona locuinte in zona unitati agricole in vederea amplasarii unei ferme agricole in com.Berceni,sat Catunu,nr.cadastral 21224,Tarla 10 ,Parcela 572 si 565” proprietatea d-lui Boeru Ion.

HOTARARE Nr. 65 privind interzicerea deplasarii in tarlalele situate pe teritoriul comunei Berceni, de atelaje ,de vehicule, autovehicule si autoturisme pe perioada de la 25 august-15 oct.2015,pana la recoltarea in totalitate a culturilor agricole de toamna si eliberarea terenurilor,masuri valabile si pentru viitori ani agricoli

HOTARARE Nr. 64 privind aprobarea modificarii suprafetei aferente lotului de casa nr.29 din PUZ 1 Moara Noua (UTR 6A) atribuit d-nei Manghinita Mariana ,prin majorare ,de la 500 mp ,la 574 mp si implicit diminuarea suprafetei lotului nr.30 aflat pe latura de vecinatate est,de la 500 mp,la 426 mp.si care nu a fost atribuit pana in prezent

HOTARARE Nr. 39 Pentru aprobarea Regulamentului propriu privind obligatiile si responsabilitatile ce revin persoanelor fizice si juridice din comuna Berceni pentru buna gospodarire si infrumusetare a localitatii si protectia mediului, precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii

HOTARARE Nr. 19 Privind aprobarea Contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru com.Berceni din anul 2014

HOTARARE Nr. 18 Privind alegerea viceprimarului comunei Berceni, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 15 privind respingerea acordarii platii in avans catre Asociatia Judeteana de Fotbal pentru serviciul de arbitraj care va fi asigurat competitiilor sportive ale echipei de fotbal A.S.Dimbu-Corlatesti (care functioneaza pe langa Primaria comunei Berceni, judetul Prahova)

HOTARARE Nr. 14 privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei Berceni, domnul Oprisan Ion

HOTARARE Nr. 13 privind aprobarea Studiului pedologic si agrochimic special al Amenajamentului pastoral din com.Berceni, pentru utilizarea rationala a suprafetelor de pajisti naturale izlaz comunal

HOTARARE Nr. 12 privind acordarea un ajutor de urgenta ,in suma de 500 lei .md Carocea Comel din comuna Berceni.satul Berceni ,nr.562 judetul Prahova, intrucat acesta a decedat pe data de 29 ian.2015 in Mun.Pioiesti, pentru a acoperi o parte din cheltuielile cu inmormantarea acestuia

HOTARARE Nr. 8 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si estimarile 2016 – 2018

HOTARARE Nr. 2 Privind aprobarea Contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru com.Berceni din anul 2013