Contact:      Tel. 0244 470 588     Int. 200

HOTARARE Nr. 137 privind stabilirea impozitelor $i taxelor locale pentru anul 2018

Formulare necesare

Persoane Fizice

Persoane Juridice

Acte necesare impozite si taxe

1. Declaratie imobil persoane fizice

Acte necesare:

 1. Dosar cu sina;
 2. Formular declaratie;
 3. Act dobandire (contract vanzare-cumparare, proces-verbal de punere in posesie, certificat de mostenire, contract de donatie, etc. );
 4. Cadastru (fisa bunului imobil, releveele, plan de amplasare in zona);
 5. Copie B.I. sau C.I;
 6. Documente de scutire (copii);
 7. Timbre fiscale – 2.000lei/copie;

2. Cerere radiere imobile persoane fizice si juridice

Acte necesare:

 1. Formular cerere;
 2. Act vanzare (contract vanzare-cumparare; sentinta civila etc)
 3. Cadastru;
 4. Nota contabila scoatere din evidenta (persoana juridica);
 5. Timbre fiscale 2.000lei/copie.

3. Declaratie rectificare rol fiscal

Acte necesare

 1. Copie document de baza;
 2. Copie B.I. sau C.I;
 3. Alte documente considerate utile.

Declaratie auto – persoane fizice si juridice

Acte necesare:

 1. Dosar cu sina;
 2. Formular declaratie;
 3. Copie act dobandire (contract vanzare-cumparare, proces-verbal de punere in posesie, certificat de mostenire, contract de donatie, factura etc. );
 4. Copie B.I. sau C.I (persoana fizica);
 5. Copie C.U.I. (persoana juridica);
 6. Fisa de inmatriculare;
 7. Copie carte identitate auto;
 8. Timbre fiscale – 2.000lei/copie;

Cerere eliberare certificat fiscal instrainare imobile-persoane fizice si juridice

Acte necesare:

 1. Cerere certificat fiscal;
 2. Timbru fiscal 2.000lei/certificat;
 3. Cadastru;
 4. Timbre fiscale 2.000lei/fila cadastru.

Cerere eliberare certificat fiscal – persoane fizice si juridice

Acte necesare:

 1. Cerere certificat;
 2. Timbru fiscal 2.000lei/copie

Cerere radiere auto – persoane fizice si juridice

Acte necesare:

 1. Copie certificat de radiere;
 2. Timbru fiscal 2.000lei/copie.

Declaratie imobil persoane juridice

Acte necesare:

 1. Dosar cu sina;
 2. Formular declaratie;
 3. Act dobandire (contract vanzare-cumparare, sentinta civila etc)
 4. Cadastru;
 5. Nota contabila cu valoarea de inventar;
 6. Timbru fiscal-2.000lei/copie;