1
2
3
4
previous arrow
next arrow

Încă din anul 2019, autoritățile locale au demarat acțiuni de identificare în comunitate a problemelor sociale, medicale sau educaționale. Astfel au fost centralizate informații care au conturat mai multe tipuri de categorii sociale ale căror nevoi au fost identificate. Pentru soluționarea lor s-au întocmit planuri de acțiune, s-au scris cereri de finanțare și, grupați pe echipe, funcționarii publici din cadrul primăriei au început să intervină direct în comunitate. Au fost livrate medicamente, au fost întocmite documentele necesare pentru rezolvarea unor probleme de sănătate sau juridice, au fost oferite servicii de curățenie, intervenții de urgență în sprijinul persoanelor în vârstă. De asemenea, familiile cu copii au fost consiliate și sprijinite să frecventeze cursurile la școală, identificându-se cele mai bune soluții de sprijin pentru fiecare caz în parte. În anul 2020 au fost derulate campanii de sprijin în contextul pandemiei Covid19:

  • “Tu stai acasă, venim noi la tine”;
    • sprijin cu alimente/medicamente pentru persoane vârstnice sau izolate;
    • livrare hrană pentru persoanele fără aparținători;
    • asigurare locuințe sociale tip container pentru persoane fără adăpost;
    • asigurare servicii sociale și medicale pentru cei vulnerabili.

În luna octombrie 2020, printr-un parteneriat cu Ministerul Muncii, autoritățile locale au obținut o finanțare europeană prin care s-au putut oferi servicii profesionale medicale unui număr de 200 beneficiari cu vârstă peste 65 ani şi diverse probleme social/medicale din comuna Berceni. Asistenții medicali comunitari au identificat nevoia clară și evidentă de intervenție în comunitate în privința prevenției și supravegherii stării de sănătate a populației, în special a vârstnicilor și persoanelor vulnerabile. Proiectul s-a încheiat în luna aprilie 2021 dar serviciile medicale sunt oferite în continuare de autoritățile locale. O asistentă medicală este prezentă în comunitate și vine în sprijinul cetățenilor care au nevoie de astfel de servicii:
 -monitorizarea stării de sănătate;
 -consiliere medicală;
 -raportarea problemelor/persoanelor identificate și stabilirea soluțiilor în colaborare cu compartimentul Asistență socială, plan de intervenți aplicat pe studiul de caz;
-colaborarea cu medicul de familie pentru pacienții care nu se pot deplasa;

-programarea unor servicii de transport pentru situații speciale;
-întocmirea documentelor necesare petru persoanele vulnerabile care au nevoie de diferite tipuri de beneficii sociale/ medicale etc.