Autoritățile locale au încheiat un contract de prestări servicii în vederea furnizării soluției informatice care va realiza achiziția de imagini aerofotografiate mozaicate pentru 600 ha teren intravilan din comuna Berceni și integrarea acestora într-o soluție geospațială. În această soluție informatică GIS se vor integra date în format digital vectorial: Regulamentul și Planul Urbanistic General, regulamentele și Planurile Urbanistice Zonale, hărțile electronice ale rețelelor de utilități publice etc. Prin implementarea Gestionării Informatice se va eficientiza activitatea mai multor compartimente din cadrul primăriei Berceni, fiind oferite cetățenilor servicii de calitate.