În urma semnării de către Primăria Berceni a proiectului “Asigurarea accesului la învățămantul online în școlile din comuna Berceni” încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, au fost recepționate toate echipamentele IT obținute prin această finanțare europeană. Toate școlile din comuna noastră au fost dotate cu echipamente IT de ultimă generație, tablete grafice pentru toții elevii de la ciclul primar și gimnazial, table interactive în fiecare sală de curs, rețele noi de mare viteză, laptopuri pentru cadrele didactice.

Poiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și are o valoare totală de 1.145.326,30 lei.