Comuna Berceni a obținut finanțare în cadrul apelului deschis în cadrul PNRR, componenta C3 – Managementul Deșeurilor pentru înființare Centru de colectare cu aport voluntar (CAV).

Această investiție va asigura cetățenilor comunei Berceni spațiul și dotările necesare pentru colectarea separată a:

 -deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem door-to-door ( cele reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubele/saci)

-deșeurilor voluminoase

 -deșeurilor textile

 -deşeurilor din lemn  mobilier

 -deşeurilor din anvelope

 -deşeurilor de echipamente electrice și electrocasnice, baterii uzate

 -deşeurilor periculoase

 -deşeurilor de cadavre animale

 -deşeurilor de grădină

 -deşeurilor din construcții și demolări

 -deşeurilor hârtie/carton

 -deşeurilor de plastic

 -deşeurilor de sticlă

 -deşeurilor de metal

Proiectul are termen de finalizare 30 septembrie 2024 și este finanțat prin PNRR. Valoarea totală a proiectului este de 4.558.786 lei.