În luna iulie 2022, OCPI Prahova a semnat cu prestatorul de serviciu SC Suntop Star SRL contractul de servicii privind înregistrarea în registrul naţional a tuturor imobilelor din toate satele comunei Berceni!

Cu alte cuvinte, în termenul contractului de 18 luni de la semnarea acestuia, toată comuna Berceni va fi cadastrată integral!

Toate serviciile sunt gratuite pentru cetățeni, costurile proiectului fiind acoperite în întregime prin fonduri europene, nerambursabile.

Programul are multe beneficii pentru cetățenii proprietari de imobile:

-toate serviciile sunt gratuite

-termenul scurt de intabulare

-predarea în format digital a întregii suprafețele comunei (actualizarea tuturor planurilor parcelare)

-înscrierea defuncților în cartea funciară și actualizare gratuită privind moștenitorii (succesiune rapidă și gratuită – colaborare ANCPI şi Camera Notarilor Publici)

-rezolvarea anumitor litigii între proprietari

-înregistrarea/notarea posesiei îndelungate

-libertatea de a dispune imediat de proprietate (extrasul de carte funciară eliberat de autoritățile locale permite vânzarea, cumpărarea, dezbaterea moștenirii, construirea etc.)

-accesul rapid la finanțări și posibilitatea de a dezvolta comuna rapid, respectându-se noile modificări legislative

-eliminarea intabulării incerte, a suprapunerilor de intabulare

-îndreptarea imediată a erorilor din actele de proprietate.

-colaborarea inedită si extrem de benefică pentru implementarea cu succes a acestui proiect a tuturor factorilor de decizie: OCPI, autorităţi, prestator, proprietar ș.a.

În comuna Berceni au fost măsurate aproape toate proprietățile din intravilan (99%) și aproximativ 60% din terenurile aflate în extravilan. Se folosesc şi tehnologii moderne printre care și o dronă profesională care zboară peste comuna Berceni, captând imagini şi măsurând imobilele comunității.

Sprijinul proprietarilor este esențial pentru acest proiect:

-permiterea accesului şi furnizarea actelor/informațiilor care privesc proprietățile deținute sau folosite asigură furnizarea unei lucrări întocmite corect şi elimină multe din posibilele prelungiri de termen!

Suntem printre primele UAT-uri beneficiare ale acestei incredibile oportunităţi finanțate integral din fonduri externe si sperăm să fim şi printre primele comune din județ cadastrate integral!