În comuna Berceni, transportul în comun care asigură conectivitatea între satele comunei și zona urbană este asigurat de Consiliul Județean Prahova, printr-un contract de prestări servicii cu operatori autorizați care au licitat pentru traseele din comuna Berceni.

În anul 2023, Consiliul Județean Prahova va scoate la licitație traseele pentru cursele aferente operate în comuna Berceni. Autoritățile locale au solicitat oficial, prin transmiterea unei adrese la care s-a ataşat hotărârea de consiliu local de actualizare a listei cu stațiile, efectuarea serviciilor de transport în comun și pentru cetățenii din satul Moara Nouă și pentru satul Dâmbu. De asemenea au participat la dezbaterea publică pe aceeași temă și au susținut analizarea amplasamentelor corespunzatoare și includerea celor două stații în traseele ce vor fi licitate. Pentru îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor comunei, au fost modernizate și toate stațiile publice din comună.