08/04/2020COMUNICAT DE PRESA reluauarea depunerii online a cererilor unice de platii aferente Campaniei 2020 Agentia de Plati si lnterventie pentru Agricultura informeaza ca, pentru a veni in sprijinul beneficiarilor si pentru a minimiza pe cat posibil efectele negative, asupra activitatilor din sectorul agricol, ale raspandirii pe teritoriul Romaniei a epidemiei de coronavirus, a instituit o serie de masuri menite sa asigure flexibilizarea si fiabilizarea interactiunii cu fermierii.

31/03/2020 Anunt organizare examen de promovare in grad profesional COMUNA BERCENI organizeaza examen de promovare a functionarilor publici care indeplinesc conditii de promovare in data de 28.04.2020, ora 10.00, proba scrisa, iar interviul se va sustine cu respectarea dispozitiilor art. 56 din Hotariirea nr.611/2008 la sediul institutiei din str.Prof. Voicu Ion nr 140A, sat Berceni, judetul Prahova.

26/03/2020 În conformitate cu prevederile Ordonanței Militare nr. 2/2020 privind măsurile de prevenire a
răspândirii COVID-19, punem la dispozitie modelul formularului ce trebuie prezentat organelor de control
abilitate, la deplasările efectuate în afara locuinței.

                                                                        –MODEL Declaratie proprie raspundere

26/03/2020  Pe durata instituirii starii de urgenta se suspenda inscrierea si primirea in audienta la Primar, Viceprimar si Secretar General Comuna.

18/03/2020 COMUNICAT DE PRESA  Continuitate In adoptarea de masuri necesare pentru prevenirea COVID-19

11/03/2020 – DISPOZITIE DE INFORMARE A CETATENILOR CU PRIVIRE LA CAZURILE DE PESTA PORCINA AFRICANA LA MISTRETI SI MASURILE CE TREBUIESC LUATE IN GOSPODARIE

                       –Rezultatul final la concursul organizat la data de 10.03.2020 privind promovarea in functia de referent II in cadrul Compartimentului Cultura: camin cultural si biblioteca

05/03/2020  COMUNICAT DE PRESA  Demararea Campaniei de depunere a Cererilor Unice de Plata pentru anului 2020

26/02/2020   ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD/TREAPTA PROFESIONALA

17/02/2020    INFORMARE Prin prezenta va informam ca in saptamana 17-23 Februarie 2020, in cadrul proiectului „Realizarea unui sistem de canalizare a apelor menajere pentru satele Berceni, Corlatesti, Dambu si Catunu, cu statie de epurare in satul Catunul si satul Moara Noua cu statie de epurare separata” , se va lucra pe urmtoarcle strazi In localitatea Berceni:

                          DISPOZITIE DE INFORMARE A CETATENILOR CU PRIVIRE LA CAZURILE DE PESTA PORCINA AFRICANA LA MISTRETI SI MASURILE CE TREBUIESC LUATE IN GOSPODARIE

14/02/2020 COMUNICAT DE PRESA Startul Campaniei de informare privind depunerea Cererii Unice de Plata in anul 2020 Agentia de Plati si lnterventie pentru Agricultura Prahova (APIA Prahova) informeaza ca, incepand cu data de 12 februarie, s-a demarat Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plata fn anului 2020, sub sloganul: „APIA: DIN NOU LA DRUM ALATURI DE FERMIERll ROMANI ! Depune Cererea Unica de Plata in perioada 2 Martie – 15 Mai 2020!”

                      COMUNICAT DE PRESA stadiul platilor aferente Campania 2019  Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Prahova (APIA Prahova) informeaza ca pana la data de 07 februarie 2020, la nivel national, au fost autorizati pentru efectuarea platilor regulare aferente anului de cerere 2019, un numar de 819.254 fermieri ( ceea ce reprezinta 97,02% din numarul fermierilor eligibili la plata regulara) cu sumei totala de 1.023.084.600 euro, astfel:

                        COMUNICAT DE PRESA   APIA  efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor

10/02/2020 COMUNICAT DE PRESA Stadiul platilor aferente Campania 2019 Agentia de Plati si lnterventie pentru Agricultura Prahova (APIA Prahova) informeaza ca, la data de 28.01.2020, s-a autorizat la plata la nivel national peste 92% din numarul de fermieri eligibili ai Campaniei anului de cerere 2019, cu o suma totala de 2.115.068.354,57 euro, astfel:

23/01/2020 SC JOVILA CONSTRUCT SRL PLOIESTI ANUNTAINTRERUPEREA ALIMENTARII CU APA POTABILA, in satul BERCENI, IN DATA DE 23.01.2020 lncepand cu ora 9

16/01/2020  COMUNICAT DE PRESA Campanie ampla de informare in randul fermierilor, dedicata exclusiv masurilor delegate de AFIR catre APIA din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020

20/12/2019     Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) COMUNA BERCENI titular al proiectului “CONSTRUIRE COMPLEX SPORTIV STR. PROF. ION VOICU FN, SAT BERCENI, COMUNA BERCENI, JUDETUL PRAHOVA”

                           Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) COMUNA BERCENI titular al proiectului “Lucrari de imbunatatirea drumului DJ 139 Berceni-Catunu prin construirea de santuri/rigole, trotuare iluminate, piste de biciclete si amenajare intersectie DN 1A cu DJ 139 – Tronson 1”

10/12/2019 Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

09/12/2019   -PROCES VERBAL PRIVIND EVALUAREA DOSARELOR PRIVIND ALEGEREA PARTENERULUI IN CADRUL PROIECTULUI CENTRUL COMUNITAR INTEGRAT SECOND CHANCE- IN CADRUL Programului de dezvoltare locala , reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor – Apelul 4, – Dezvoltare locala

                        -PROCES VERBAL PRIVIND SELECTIA DE DOSARE A PARTENERULUI IN CADRUL PROIECTULUI CENTRUL COMUNITAR INTEGRAT SECOND CHANCE – IN CADRUL Programului de dezvoltare locala , reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor – Apelul 4, – Dezvoltare locala

21/11/2019 ANUNT DE SELECTIE PARTENERI PRIVATI DE TIP ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE NON-PROFIT INFIINTATE CA PERSOANE JURIDICE IN ROMANIA PENTRU UN PROIECT CE VA FI DEPUS IN CADRUL PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE LOCALA , REDUCEREA SARACIEI SI CRESTEREAINCLUZIUNII ROMILOR FINANTAT PRIN GRANTURILE SEE SI NORVEGIENE 2014-2021

18/11/2019 Primăria comunei Berceni, judeţul Prahova, cu sediul în comuna Berceni, sat Berceni, str. Prof. Voicu Ion, nr.140 A, jud. Prahova, în conformitate cu prevederile art.39 (2) din HG 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici si prevederile Ordonantei de urgenta nr 57/2019 privind Codul administrative, scoate la concurs 1 (un) post de funcţie publică vacantă din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni, judeţul Prahova după cum urmează: 1.Un post de Auditor, clasa I, grad profesional Principal in cadrul Compartimentului Audit

                     –   Bibliografie concurs auditor

12/11/2019 Anunt public privind depunerea solicitarii de emiterea acordului de mediu

07/11/2019 SC JOVILA CONSTRUCT SRL PLOIESTI ANUNTA INTRERUPEREA ALIMENTARII CU APA POTABILA, in satele BERCENI, IN DATA DE 07.11.2019 intre orele 10-12 respectiv 13-16

04/11/2019 Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

23/09/2019 Rezultatul final la concursul de recrutare organizat la data de 23.09.2019 pentru ocuparea postului de Auditor, gradul profesional Principal in cadrul Compartimentului Audit

30/08/2019  Rezultat final la concursul organizat la data de 30.08.2019 pentru ocuparea postului de de referent in cadrul Compartimentului Cultura: camin cultural si biblioteca

30/08/2019 Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

23/08/2019 PROCES VERBAL Privind selectie dosare inscriere concurs de recrutare in vederea ocuparii unui post de referent grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Cultura:camin cultural si biblioteca

22/08/2019 Anunt licitatie imobil Nr. 9359/21.08.2019

21/08/2019 Primăria comunei Berceni, judeţul Prahova, cu sediul în comuna Berceni, sat Berceni, str. Prof. Voicu Ion, nr.140 A, jud. Prahova, în conformitate cu prevederile art.39 (2) din HG 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici si prevederile Ordonantei de urgenta nr 57/2019 privind Codul administrative, scoate la concurs 1 (un) post de funcţie publică vacantă din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni, judeţul Prahova după cum urmează:

 14/08/2019 INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

14/08/2019 COMUNA BERCENI , titular al proiectului ,INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (3290 MP) ZONA TEHNICO-EDILITARA PENTRU AMPLASARE STATIE DE EPURARE, AMENAJARE DRUM ACCES”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei ,etapei de lncadrare” de catre APM PRAHOVA, In cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, fara evaluare a impactului pentru proiectul: ,INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (3290 MP) ZONA TEHNICO-EDILITARA PENTRU AMPLASARE STATIE DE EPURARE, AMENAJARE DRUM ACCES”, propus a fi amplasat In judetul Prahova, comuna Berceni, sat Moara Noua .

08/08/2019 Primaria comunei Berceni, judetul Prahova, cu sediul in comuna Berceni, sat Berceni, sir. Prof. Voicu ion, nr.140 A, jud. Prahova, in conformitate cu prevederile HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractu ale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, scoate Ia concurs 1 (un) post de functie contractuala vacanta din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni, judetul Prahova dupa cum urmeaza:

06/08/2019 Primaria comunei Berceni, judetul Prahova, cu sediul in comuna Berceni, sat Berceni, str. Prof. Voicu Ion, nr.140 A, jud. Prahova, in conformitate cu prevederile HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, scoate Ia concurs 1 (un) post de functie contractuala vacanta din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni, judetul Prahova dupa cum urmeaza:

25/07/2019 Procedura de inchiriere pajiste in data de 20.08.2019, ora 10.30 la sediul Primariei Comunei

19/07/2019 SC ENGIE ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL anunţa publicul interesat asupra luării deciziei << etapei de incadrare >> de către AGENŢIA pentru PROTECŢIA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluarea adecavata, fara evaluare a impactului pentru proiectul : …EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE propus a fi amplasat in COMUNA BERCENI,SAT CATUNU,STR. RAFINARIEI,NR.125.

11/07/2019 Avand in vedere confirmarea primul focar de pesta porcina africana (PPA) Ia o gospodarie familiala din satul Poienarii Rali, comuna Poienarii Burchii si tinand cont de hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta si ale Comitetului Local de Combatere a Bolilor Prahova, revenim prin a va informa cu privire la aplicarea masurilor privind combaterea PPA si a actiunilor derulate care  sa conduca Ia impiedicarea virusului precum si Ia diminuarea pagubelor. Este mai eficient sa prevenim, decat sa combatem.

28/06/2019 Va aducem la cunostinta ca in data de 01.07.2019- 02.07.2019 intervalul orar 17:00 – 05:00, Primaria Berceni va desfasura o operatiune de DEZINFECTIE, DEZINSECTIE, DERATIZARE pe domeniul public si privat al comunei BERCENI (in interiorul satelor Berceni, Dambu, Catunu, Corlatesti, Moara Noua).

28/06/2019 Rezultatul final la concursul organizat la data de 27.06.2019 pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, grad profesional Asistent, in cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea teritoriului, Sistematizare Si Peisagistica

20/06/2019 PROCES VERBAL Privind selectie dosare inscriere concurs de recrutare in vederea ocuparii unui post de Inspector, Clasa I, gradul profesional Asistent in cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistica

13/06/2019 ANUNT PUBLIC 2 COMUNA BERCENI, cu sediul in. COM. BERCENI, sat BERCENI, str. Prof. Voicu Ion, NR. 140A, JUD. PRAHOVA, cu C.U.I. nr. 2845338, titular al planului / programului INTOCMIRE PUZ: ” INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (3290 mp)-ZONA DOTARI TEHNICO – EDILITARE PENTRU AMPLASARE STATIE DE EPURARE SI AMENAJARE DRUM ACCES (S.stud=10804 MP) propus a fi amplasat in local itatea COM. BERCENI, SAT MOARA NOUA, JUD. PRAHOVA.

10/06/2019 ANUNT PUBLIC 1 COMUNA BERCENI, cu sediul in COM.BERCENI , Str.Prof. Voicu Ion NR.140A ,JUD. PRAHOVA, C.I.F.2845338, titular al planului / programului INTOCMIRE PUZ: ” INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (3290 mp)- ZONA DOTARI TEHNICO – EDILITARE PENTRU AMPLASARE STATIE DE EPURARE SI AMENAJARE DRUM ACCES (S.stud=10804 MP) propus a fi amplasat in localitatea COM. BERCENI, SAT MOARA NOUA, JUD. PRAHOVA.

28/05/2019 Anunt post inspector asistent departament urbanism

23/05/2019 PROCES VERBAL Privind indeplinirea_procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 5672 /23.05.2019

23/04/2019 AVERTIZARE PENTRU PROTECTIA FAMILllLOR DE ALBINE IMPOTRIVA INTOXICATllLOR CU PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR

15/04/2019  Publicatie de vanzare imobiliara

10/04/2019  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Berceni pe anul 2019 şi estimări 2020-2022

26/02/2019  MĂSURI PENTRU EVITAREA PRODUCERII SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE ARDEREA MIRIŞTILOR, VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE LA NIVELUL JUDEŢULUI PRAHOVA, PENTRU ANUL 2019

22/02/2019 TABEL NOMINAL CUPRINZÂND CERERILE DEPUSE ÎN CONF. CU PREVEDERILE LEGII NR. 231/2018 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII FONDULUI FUNCIAR NR. 18/1991 PRECUM Şl MODUL DE SOLUŢIONARE A ACESTORA

19/02/2019  Publicatie de vanzare imobiliara Nr. 1 – Dosar de executare

11/02/2019   Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu (SC ROUA SERENA SRL)

07/02/2019  Publicatie de vanzare imobiliara

08/01/2019  PRIMARTA COMUNEI BERCENI DESFASOARA ETAPA DE CONSULTARE A PUBLICULUI privind lucrarea : „MODIFICARE RLU AFERENT PUG COMUNA BERCENI” Terenul studiat se afla in comuna Berceni judeţul Prahova

14/11/2018  JOVILA CONSTRUCT PLOIEŞTI ANUNŢA întreruperea alimentarii cu APA POTABILA in data de 14.12.2018 intre orele 10-17

14/11/2018  PROCES VERBAL Privind selecţia de dosare privind alegerea partenerului in cadrul proiectului CARAVANA SPERANŢEI – in cadrul programului POCU

14/11 /2018 ANUNT PRIVIND REZULTAT  SELECŢIE PARTENER PRIVAT PENTRU DEPUNEREA UNUI PROIECT FINANŢAT PRIN POCU

13/11/2018 JOVILA CONSTRUCT PLOIEŞTI ANUNŢA întreruperea alimentarii cu APA POTABILA in data de 13.12.2018 intre orele 10-15

31/10/2018  ANUNT  SELECTIE PARTENER PRIVAT IN CADRUL UNUI PROIECT POCU

03/10/2018 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

01/10/2018 Rezultatul final la concursul de recrutare organizat la data de 20 septembrie 2018 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de Politist local, clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul Compartimentului Politia locala.

01/10/2018 ANUNŢ PRIVIND OCUPAREA UNUI POST VACANT PRIN TRANSFER LA CERERE

27/09/2018 Rezultat proba interviu politist local

20/09/2018 Baremul concursului pentru postul de Politist local

20/09/2018 Rezultatele concursului pentru postul de Politist local

13/09/2018 PROCES VERBAL Privind selecţie dosare înscriere concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de Politist local, Clasa I, gradul profesional Debutant, in cadrul Compartimentului Politia locala

11/09/2018 Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

11/09/2018 ANUNŢ PUBLIC COMUNA BERCENI, cu sediul in COM, BERCE NI, Str. Prof. Voicu Ion, NU. 140A, JIJO. PRAHOVA, C.I.F. 2845338, titular al planului/ programului ÎNTOCMIRI/ PIJZ: STATIC DE EPURARE CĂTUNU, DESFASURATA IN EXTRAVILAN SAT CATUNU, TARLAUA 17, PARCELA 187. propus a li amplasai in localitatea COM. BERCENI, SAT BERCENI, JUD. PRAHOVA. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/ programul menţionat si declanşarea etapei de încadrare.

20/08/2018 Organizare concurs Un  post de Poliţist local clasa 1, gradul profesional Debutant. în cadrul Compartimentului Politia locală .

31/07/2018 Anunt Public in vederea planului/programului ÎNTOCMIRE PUZ: STAŢIE DE EPURARE CĂTUNU, propus a fi amplasat în EXTRAVILAN SAT CĂTUNU, TARLAUA 17, PARCELA 187, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/ programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

27/07/2018 Anunt Public in vederea depunerii solicitarii pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea INTOCMIRE PUZ: STATIE DE EPURARE CATUNU

19/07/2018 Privind selectie dosare inscriere concurs de recrutare in vederea ocuparii unui post de Inspector, Clasa I, gradul profesional Superior in cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistica

27/06/2018 Un post de Inspector, clasa I, gradul profesional Superior în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare şi peisagistică.

21/06/2018 Nota informare privind protectia datelor cu caracter personal in primaria Berceni

06/06/2018 In atentia: Primăria, S.C.-uri, S.A.-uri, Persoane fizice ce deţin culturi agricole cu Ref: Avertizare posibilitate atac de lăcuste

31/05/2018 RezuItatul final ta concursul de recrutare organizat la data de 24 mai 2018 pentru ocuparea postului de politist local, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Politia locală

31/05/2018 Rezultatul final la concursul de recrutare organizat la data de 29.05.2018 pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistica

29/05/2018 Rezultat final contestatie proba scrisa pentru ocuparea postului de politist local

29/05/2018 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat la data de 29 mai 2018 pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant in cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistica

24/05/2018 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat la data de 24 mai 2018 pentru ocuparea postului de Politist local, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Politia locală

22/05/2018 PROCES VERBAL Privind selecţie dosare înscriere concurs (examen) de recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector Clasa I, gradul profesional superior în cadrul compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistică

21/05/2018 PROCES VERBAL Privind selecţie dosare înscriere concurs de recrutare în vederea ocupării unui post de Inspector, Clasa I, gradul profesional Debutant in cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si peisagistica

15/05/2018 PROCES VERBAL privind selectie dosare inscriere concurs de recrutare in vederea ocuparii unui post de politist local, clasa I, gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Politia locala

08/05/2018 Primăria comunei Berceni, judeţul Prahova, cu sediul în comuna Berceni, sat Berceni, str. Prof. Voicu Ion, nr.140 A, jud. Prahova, în conformitate cu prevederile art.39 (2) din HGR 611/04.06.2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, scoate la concurs 1 (un) post de funcţie publică vacantă din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni, judeţul Prahova

Dimensiune font

Acest site utilizeaza module cookie pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close