Monumente istorice și biserici

12
21
31
42
51
61
7
8
previous arrow
next arrow

În satul Berceni, viața religioasă a apărut odată cu satul. Nu există date și nici documente concrete care să ateste prezența în secolul XVI a unei biserici aici și nici nu există ruine care să confirme acest lucru. Probabil că biserica din sat s-a ridicat mai târziu și în mod cert construcția era din lemn.
Primul document concludent ce vorbește depre o biserică în Berceni este însemnarea făcută pe o Evanghelie aflată acum în posesia Mânăstirii Ghighiu: „Această Evanghelie a cumpărat-o robul lui Dumnezeu Stănilă din Berceni și a dat-o la Biserica din Berceni în anul 1749”.
În secolul XIX avem pomenit pe preotul Anton Dumitrescu, ca păstor al satului, însă trebuie precizat că vechea biserică dispare; printre cauzele plauzibile putem enumera: cutremurele din 1802, 1838 sau vreun incendiu sau altă calamitate naturală.
În 1893 începe construcția bisericii actuale din Berceni “Sfântul Nicolae”, preot fiind Anton Dumitrescu, această lucrare a fost făcută cu sprijinul material al Elenie Crețulescu, proprietara moșiei Berceni-Corlătești.
Și satul Corlătești a cunoscut aceeași intensă viață religioasă. Biserica de aici care dăinuiește și astăzi este ridicată în 1792. Până atunci aici a existat un lăcaș metoh (filială), fie al Mitropoliei, fie al mânăstirii Mărgineni. În prezent, viața religioasă din Corlătești se desfășoară în ansamblul Bisericii Sf. Nicolae și Sf. Eustație, care este declarat și monument istoric. Alături, cu sprijinul autorităților locale, se construiește din anul 2014 noua biserică “Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica și Pogorârea Sfântului Duh”.
Enoriașii din Moara Nouă participă la slujbele și evenimentele religioase desfășurate la Biserica “Buna Vestire” din sat, care a fost amenajată într-un spațiu pus la dispoziție de autoritățile locale în anul 2002.
În satul Dâmbu, credincioșii au făcut demersuri pe lângă autoritățile locale pentru a amenaja o biserică în căminul cultural. Aceștia au primit în 2005 aprobarea și binecuvântarea de la Arhiepiscopia Bucureștilor pentru Biserica  „Sfântul Dimitrie cel Nou și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, unde se slujește și în prezent.  În acest sat, cu sprijinul Consiliului Local și al Primăriei Berceni, o nouă și impunătoare biserică se află în construcție: Biserica “Sfântul Alexie și Sfântul Mina”.
La Cătunu, viața spirituală este strâns legată de parohia din comuna învecinată, Râfov. Aici, în satul Goga, se află cea mai apropiată biserică – Biserica Nașterea Maicii Domnului, unde locuitorii din satul Cătunu merg cu mare drag la slujbe și evenimente religioase.
Biserica a jucat un rol important în viața localității, iar dintotdeauna preoții s-au bucurat aici de respect și de considerație datorită harului personalității lor, strădaniei pentru luminarea copiilor și alinarea suferințelor credincioșilor.

Ansamblul bisericii “Sf. Nicolae“ şi “Sf. Eustaţie Plachida“ din satul Corlătești
   Ridicată în anul 1792, biserica veche din satul Corlătești a fost inclusă pe lista monumentelor de cultură în anul 1956, iar din 1990 figurează pe lista monumentelor istorice din România. Aceasta a fost ctitorită de Eustaie Bălășoiu, ginerele culcerului Iordache Corlătescu. Din punct de vedere arhitectonic are un pridvor deschis iar naosul și pronaosul au abside laterale. Pictura este în stil neobizantin în frescă. Pisania Bisericii consemnează: “Cu vrerea Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu îndemnarea Duhului Sfânt, s-a ridicat această Sfântă biserică întru cinstea și prăznuirea Marelui mucenic Efstație Plachida şi a ierarhului Nicolae în domnia măriei sale Mihai Șuțu voievod, fiind Mitropolit Prea Sfinția Sa părintele Cosma De Efstație logofăt zet (ginere) și fiii, Iordache, Robiță și soția Ilinca la 1792 mai 28”.
În perioada interbelică monumentul a atras atenția istoricilor, fiind publicate mai multe articole istorice referitoare la biserica din Corlătești, în revistele de specialitate. În perioada comunistă, în inventarul bisericii încă se mai aflau obiecte de cult valoroase: Apostol tipărit la București în anul 1683, Evanghelie de la Snagov 1697, Apostol tipărit la Buzău în 1704, Evanghelie tipărită la București în 1742, Penticostar, București 1743, o icoană cu Schimbarea la față din secolul XVIII adusă din Grecia. Toate aceste obiecte de cult valoroase se află în prezent la muzeul mânăstirii Sinaia, din județul Prahova.

Sfinţirea Bisericii cu hramurile „Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu” și „Sfântul Mare Mucenic Mina” din satul Dâmbu
Loc de rugăciune, purtare de grijă, bucurie și împlinire sufletească, loc de înțeles povețele și minunile Mântuitorului și ale Sfinților Săi, loc dătător de putere și speranță, locul unde sufletul își găsește liniștea și răspunsurile, noua Biserică din satul Dâmbu a primit sfințirea în data de 27 septembrie 2022, din mâna Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal. Preasfințitul Varlaam devine astfel primul ierarh care, după mai bine de un secol, sfinţeşte o biserică în comuna noastră.
În urma unor ample lucrări de tencuire interioară și exterioară, realizarea instalației termice, finisaje și amenajarea centrului administrativ, credincioșii din satul Dâmbu, comuna Berceni, județul Prahova, au avut bucuria ca, după o perioadă în care s-a slujit într-o capelă în fostul cămin cultural, să se bucure acum de biserica lor, zidită cu mari eforturi.
S-a săvârșit Sfânta Liturghie la un Altar special amenajat, de către un sobor de preoți și diaconi. La eveniment au fost prezenți și ctitorii bisericii, care au primit distincții din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a acordat din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel rangul de iconom stavrofor părintelui Cătălin Ionuț Iordăchescu, fost slujitor la această biserică, în timpul căruia s-a pus piatra de temelie și s-a ridicat biserica. Părintelui paroh Justin-Florin Dumitru, care a continuat lucrările realizate până în prezent, i-a fost acordat rangul de iconom.

Cu sprijinul primarului ec.Cosmina Pandele și al Consiliului Local Berceni, parohia din Dâmbu a primit constant sprijin financiar în ultimii ani pentru edificarea construcției.
Suntem binecuvântați cu adevărat pentru acest lăcaș de cult!