Căsătorie

Înregistrarea căsătoriei:

 • Actele se depun cu 11 zile înainte de ziua oficierii, iar prezența viitorilor soți este obligatorie!

Acte necesare:

 • Certificatele de naștere originale și copii.
 • Acte de identitate valabile originale și copii.
 • Certificate medicale prenupțiale, cu mențiunea se poate căsătorii. (sunt valabile 14 zile, inclusiv ziua depunerii dosarului și cea a căsătoriei)
 • Acte în original și în copii din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, daca este cazul.
 • Copii de pe actele de identitate a doi martori prezenți la oficiere.

Atentie! După încheierea căsătoriei, ofițerul de stare civila anulează cartea de identitate a soțului care își schimba numele de familie prin căsătorie, anularea se face prin tăierea coltului în care se afla înscrisă perioada de valabiliate.

Declarația de căsătorie:

» cu români (declarația de căsătorie se face cu 10 zile înainte de căsătorie de către ambii soți.)

Acte necesare:

 • buletine de identitate – originale;
 • certificate de naștere – originale;
 • certificate prenupțiale de la medicul de familie (au valabilitate 14 zile);
 • 2 timbre fiscale;
 • în caz că au fost căsătoriți – sentințele civile în original cu stampila „definitv și irevocabil” sau certificatul de deces al persoanei decedate;

» cu străini(declarația de căsătorie se face cu 10 zile înainte de căsătorie de către ambii soți.)

Acte necesare:

 • certificat naștere – tradus și legalizat + copie xerox;
 • pașaport – tradus și legalizat + copie xerox;
 • declarație notariala că nu a fost sau nu este căsătorit – tradusa și legalizata + copie xerox;
 • certificat cutuma de la Ambasada tarii de unde vine (la București);
 • certificat prenupțială (în tara noastră);

În ziua căsătoriei să aibă traducător.