Comisii de specialitate

 

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunalã, protecția mediului , servicii și comerț

 • Panait Constantin
 • Bucur Adrian-Ionuț
 • Drăghici Alexandru
 • Petre Petre
 • Gheorghe Petre
 • Miu Nistor Nicoleta
 • Cofaru Ștefan Iulian

 

Comisia de specialitate pentru administrație publică, juridicã, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor

 • Oprișan Ion
 • Ionel Vasile
 • Moise Florea

 

Comisia de specialitate învãtãmânt,culturã și social-cultural

 • Bogdan Morteci
 • Nastasescu Dumitru
 • Coles Petrus
 • Bucur Constantin
 • Iancu Nicolae