Comisii de specialitate

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunalã, protecția mediului , servicii și comerț

 • Panait Constantin
 • Drăghici Alexandru
 • Nae Victor
 • Miu Nistor Nicoleta
 • Ion George Tiberiu
 • Gheorghe Petre
 • Morteci Bogdan-Adrian

 Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și agrement

 • Coleș Petruș
 • Cazan Nicoleta
 • Năstăsescu Dumitru
 • Iancu Nicolae
 • Cofaru Iulian

 Comisia de specialitate pentru administrație publică, juridicã, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor

 • Moise Florea
 • Ionel Vasile
 • Bucur Adrian-Ionuț