Compartiment cadastru, fond funciar, agricultură și protecția plantelor

Acte necesare pentru adeverințele de rol agricol pentru OCPI sau notar
 • cerere adeverință rol agricol (Descarcă)
 • copie acte proprietate
 • copie ridicare topografica
 • copie carte identitate/buletin identitate

Principalele atribuții ale personalului din cadrul acestui compartiment sunt:

 • Intocmeşte lucrările prevăzute pentru aplicarea Legii nr. 18/1991, republicata, a Legii nr. 1/2000 şi a Legii nr. 247/2005 privind fondul funciar cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 341/2004-cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 44/1994,republicata, cu modificările și completările ulterioare ale Legii nr. 165/2013-cu modificările și completările ulterioare
 • Intocmeşte şi conduce, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, registrele agricole ale comunei Berceni, pe format de hârtie si în format electronic;
 • Participa impreuna cu membrii comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar la intocmirea documentelor privind retrocedari, puneri in posesie efective in teren, masuratori, verifica documente aflate in arhiva care pot clarifica proprietatea;
 • Intocmeste documentatiile necesare pentru acordarea sprijinului producatorilor agricoli in conditiile actelor normative in vigoare referitoare la carantina fitosanitara, combaterea bolilor si daunatorilor la plante si utilizarea pesticidelor;
 • Efectuează activitate de relaţii cu publicul și oferă consultanță de specialitate ;
 • Sprjina producatorii agricoli in activitatea de avertizare si combaterea daunatorilor potrivit buletinelor de avrertizare emise de unitatile de profil.
 • Colaborează cu celelalte compartimente ale primăriei, cu specialiştii de la Direcţia Agricolă, OCPI, etc. în rezolvarea problemelor de fond funciar şi de agricultură;
 • Intocmește toate lucrările prevăzute de Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, privind buna desfășurare a lucrărilor de înregistrare sistematică a terenurilor din extravilan, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, pe sectoare cadastrale;
 • Acorda consultanta agricola, urmareste aplicarea prevederilor legislatiei in vigoare;
 • Asigura implementarea programului de cadastru sistematic;
 • Colaboreaza cu societatile care intocmesc planuri parcelare pe raza teritoriala a comunei Berceni;
 • Colaboreaza cu O.C.P.I. Prahova pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pentru stabilirea masurilor ce trebuiesc luate pentru buna desfasurare a actiunilor privind reconstituirea dreptului de proprietate in vederea  emiterii titlurilor de proprietate
 • Colaboreaza cu Directia Judeteana Agriola Prahova in vederea stabilirii masurilor ce trebuie luate pentru imbunatatirea activitatilor ce privesc ambele institutii, pentru organizarea si desfasurarea campaniilor de sprijin a producatorilor locali, conform prevederilor legale in vigoare.
 • Colaboreaza cu A.P.I.A. in vederea depunerii si eliberarii cererilor privind sprijinul acordat pentru subventia la terenurile agricole aflate in propietatea privata a comunei Berceni;
 • Participa la efectuarea recensamantului general agricol si  furnizeaza datele necesare pentru identificarea exploatatiilor agricole și impartirea teritoriului in sectoare de recensamant

Inspectori Compartiment cadastru, fond funciar, agricultură și protecția plantelor:

Călin Claudia

Călin Claudia

Inspector

Telefon: 0720 037 077

Dima Zenaida

Dima Zenaida

Inspector

Telefon: 0720 037 077

Barbu Marius

Barbu Marius

Inspector

Telefon: 0720 037 077