Compartiment protecția mediului

Compartimentul protecția mediului răspunde de respectarea normelor de protecția mediului de către persoane fizice sau juridice, cu menținerea factorilor naturali de mediu în limitele legale privind gradul de poluare zonal. Acesta este responsabil cu îndeplinirea măsurilor privind obligațiile și responsabilitățile ce revin persoanelor fizice și juridice de pe raza comunei pentru buna gospodărire a localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții.

Proiecte/campanii de ecologizare