Compartiment resurse umane, secretariat și relații cu publicul

Concursuri / promovări

Conform legislației în vigoare, obiectul principal de activitate al acestui compartiment îl reprezintă gestionarea curentă a resurselor umane, a funcțiilor publice și a funcțiilor contractuale, desfășurând următoarele activități:

 • întocmirea și elaborarea Planului anual de perfecționare profesională individuală;
 • elaborarea și trimiterea de adrese și note informative către autoritați publice centrale și locale;
 • reactualizarea datelor in Revisal pentru personalul contractual al Primăriei comunei Berceni;
 • întocmirea documentației privind legislația în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice conform Legii nr. 153/2017;
 • operarea modificărilor în Revisal cu prilejul noii legi a salarizării pentru personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Berceni;
 • ofertarea și negocierea programelor de medicina muncii și protecție a muncii, existente pe piață în vederea încheierii contractelor de prestare a serviciilor anterior menționate pentru Primăria comunei Berceni;
 • întocmirea și respectarea procedurilor privind examinarea medicală anuală a angajaților primăriei comunei Berceni pentru anul 2019;
 • eliberarea de adeverințe (medic de familie, spitalizare, de vechime în muncă etc.) pentru funcționari publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Berceni;
 • întocmirea de situații și rapoarte catre CNSAS, ANI, MDRAP, Instituția Prefectului Prahova, Consiliul Judetean Prahova;
 • întocmirea și reînnoirea documentației pentru asistenții personali, care au acoduri revizuibile;
 • întocmirea documentației necesare privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei comunei Berceni și transmiterea acesteia către ANFP în vederea realizării procedurilor solicitate;
 • desfășurarea procedurilor necesare pentru concursurile  organizate pentru funcții publice și contractuale de execuție precum și concursuri de promovare în grade profesionale;
 • Corespondența cu ANFP și cu autoritățile publice locale de la nivelul județului Prahova în vederea desfășurarii concursurilor de recrutare;
 • elaborarea referatelor pentru întocmirea dispozițiilor de către primar pentru concursurile mai sus amintite;
 • întocmirea fișelor de post pentru angajații noi în urma susținerii concursurilor mai sus menționate și actualizarea fișelor de post pentru personalul promovat.

RELAȚII CU PUBLICUL, SECRETARIAT

Activități specifice:

 • îndrumarea persoanelor  care au solicitat informații atât  telefonic  cât și verbal către compartimentele de specialitate;
 • acordare suport în completarea sau în întocmirea cerererilor pentru eliberarea adeverințelor;
 • întocmire adeverințe pentru diferite solicitări (rol agricol, schimbare C.I., etc);
 • înregistrare/trimitere corespondență poștală;
 • repartizarea corespondenței către compartimente;
 • transmiterea spre publicare pe pagina de internet a instituției a documentelor primite de la compartimente;
 • înregistrarea cererilor, reclamațiilor, sesizărilor,urmărirea și trimiterea răspunsurilor în termenul prevăzut de lege conf. Legii 233/2002;
 • transmiterea Agenției Naționale de Integritate a declarațiilor de avere și interese ale funcționarilor publici;
 • asigurarea accesului la informații de interes public conf. Legii 544/2001 și înregistrarea cererilor,urmărirea și trimiterea răspunsurilor în termenul prevăzut de lega 544/2001;
 • arhivarea documentelor specifice compartimentului.
  Oancea Simona

  Oancea Simona

  Inspector

  Telefon: 244470588