Legea 544/2001

SOLICITARE INFORMATI

Pentru a solicita Primariei Berceni judetul Prahova informatii de inters public, conform prevederilor Legii 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind liberul acces la informatiile de interes public, va rugam sa va adresati persoanei desemnate in acest scop:

Oancea Mihaela Simona – Inspector in cadrul Comp. Resurse umane, Relatii cu publicul, Secretariat
Telefon ; 0244-470.588/int 200
Fax ; 0244/470.209
E-mail: berceniprimaria@yahoo.com

Program de functionare:
Luni-Miercuri: 8.30-16.30;
Joi : 8.30-18.30;
Vineri: 8.30-13.30

Formularul pentru solicitarea de informatii in baza Legii 544/2001 este disponibil aici (anexa 4)
(1) Utilizarea formularelor-tip este facultativă. Nu poate constitui motiv de refuz al accesului la
informaţiile publice dacă solicitarea este redactată într-o altă formă decât modelul prevăzut la anexa 4
Informaţiile de interes public pot fi solicitate şi comunicate şi în format electronic.
(2) Solicitarea de informaţii de interes public sau reclamaţia administrativă se poate transmite prin mijloace electronice.
(3) Informaţiile de interes public solicitate în scris vor fi comunicate în formatul precizat în cererea solicitantului, respectiv în scris, în format electronic sau hârtie.

Modalitati de contestare a deciziei:

In cazul in care o persoana considera ca dreptul sau privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, acesta se poate adresa cu reclamatie administrative conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia, in conformitate cu prevederile art. 21 alin (2) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin HG 123/2002, modificata si completata prin HG 478/2016.
Modele de reclamatii administrative se gasesc la anexa 5 si anexa 6 ale Normelor metodologice .
De asemenea, in cazul in care solicitantul se considera vatamat in drepturile sale prevazute de lege, poate depune plangere la Sectia de Contecios Administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei sau autoritatii publice, asa cum prevede art.22 alin (1) din Legea 544/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, si art 36 din Normele metodologice ale Legii 544/2001, aprobate prin HG 123/2002, completata si modificata prin HG 478/2016.