Membru în delegația României la Comitetul European al Regiunilor

Asociația Comunelor din România a solicitat Guvernului României înlocuirea a doi membrii din delegația României la Comitetul European al Regiunilor cu membrii noi, respectiv doamna Cosmina Ramona PANDELE – primar comuna Berceni, Județul Prahova – în calitate de membru supleant și domnul Gheorghe
DĂMIAN – primar comuna Ciugud, județul Alba – în calitate de membru titular.
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, delegația României la Comitetul Regiunilor este formată din 15 membri titulari şi 15 membri supleanți, numiți pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului.
Desemnarea reprezentanților în Comitetul Regiunilor se realizează de către cele patru structuri asociative ale autorităților publice locale din România, respectiv: Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR), Asociația Municipiilor din România (AMR), Asociația Orașelor din România
(AOR) şi Asociația Comunelor din România (AcoR). Comitetul European al Regiunilor le oferă regiunilor și orașelor posibilitatea de a se implica ofi cial în procesul legislativ al UE, asigurându-se că punctele de vedere și nevoile autorităților locale și regionale sunt respectate.