Modernizare sistem apă potabilă comuna Berceni

1
2
previous arrow
next arrow

Pentru îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă al comunei, stațiile de pompare de la Berceni și Cătunu au fost modernizate. Astfel, au fost achiziționate și montate 3 grupuri de pompare noi, de capacitate mare:

  • primul grup de pompare cu instalații hidraulice automatizate a fost instalat la Berceni și va asigura debitul necesar furnizării de apă în situația consumului mărit din anumite perioade pentru rețeaua Corlătești-Dâmbu ;
  • cel de-al doilea grup automatizat a fost instalat la Berceni pentru asigurarea alimentării cu apă în satul Berceni;
  • cel de-al treilea grup cu instalații hidraulice automatizate a fost instalat la Cătunu pentru alimentarea satelor Corlătești, Dâmbu (grupul de pompe care furnizează apa in satul Catunu a fost modernizat în anul 2017). Autoritățile locale au finalizat studiul de fezabilitate prin care s-a identificat soluția cea mai bună pentru înlocuirea surselor de apă actuale (puțuri forate la mare adâncime). Principalul partener al autorităților în demersurile următoare va fi SC Exploatare Sistem Zonal Prahova SA care ne-a confirmat sprijinul și consultanță tehnică în vederea implementării soluțiilor identificate pentru eliminarea surselor neconforme. În decembrie 2018 a fost predat studiul de fezabilitate Aducțiune apă potabilă în comuna Berceni, costul investiției fiind stabilit la 5.760.028 lei.