Monumente istorice

            Ansamblul bisericii “Sf. Nicolae“ şi “Sf. Eustaţie Plachida“ din satul Corlătești
   Ridicată în anul 1792, biserica veche din satul Corlătești a fost inclusă pe lista monumentelor de cultură în anul 1956, iar din 1990 figurează pe lista monumentelor istorice din România. Aceasta a fost ctitorită de Eustaie Bălășoiu, ginerele culcerului Iordache Corlătescu. Din punct de vedere arhitectonic are un pridvor deschis iar naosul și pronaosul au abside laterale. Pictura este în stil neobizantin în frescă. Pisania Bisericii consemnează: “Cu vrerea Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu îndemnarea Duhului Sfânt, s-a ridicat această Sfântă biserică întru cinstea și prăznuirea Marelui mucenic Efstație Plachida li a ierarhului Nicolae în domnia măriei sale Mihai Șuțu voievod, fiind Mitropolit Prea Sfinția Sa părintele Cosma De Efstație logofăt zet (ginere) și fii, Iordache, Robiță și soția Ilinca la 1792 mai 28”.
   În perioada interbelică monumentul a atras atenția istoricilor, fiind publicate mai multe articole istorice referitoare la biserica din Corlătești, în revistele de specialitate. În perioada comunistă, în inventarul bisericii încă se mai aflau obiecte de cult valoroase: Apostol tipărit la București în anul 1683, Evanghelie de la Snagov 1697, Apostol tipărit la Buzău în 1704, Evanghelie tipărită la București în 1742, Penticostar, București 1743, o icoană cu Schimbarea la față din secolul XVIII adusă din Grecia. Toate aceste obiecte de cult valoroase se află în prezent la muzeul mânăstirii Sinaia, din județul Prahova.