Nomenclatura stradală

previous arrow
next arrow
Slider

Conform prevederilor legale din O.G. 63/2002 prin care se impune obligativitatea întocmirii nomenclaturii stradale, pentru propunerile de atribuiri de denumiri străzilor din comună s-au luat în considerare următoarele elemente: a) denumirile cu caracter artistic, istoric, geografic, militar, politic etc. vor fi de preferinţă legate de istoricul comunei, al judeţului Prahova sau al ţării; b) numele de persoane se vor putea atribui cu rol comemorativ; c) se va încerca pentru o mai bună orientare gruparea pe sate a denumirilor ce cuprind aceeași zonă de activitate; e) atribuirea numelor de persoane se va face cu precădere dintre cele ale personalităţilor cu adevărat importante în cultură, economie, politică, sport etc. sau în viaţa localităţii; f) o denumire poate fi  atribuită o singură dată; se va urmări eliminarea situaţiilor în care două artere de circulaţie de categorii diferite – stradă și intrare/alee – au aceleași denumiri. Proiectul de nomenclatură stradală – prin propunerile de atribuire de denumiri străzilor din Comuna Berceni, precum și atribuirea de numere administrativ-poștale pentru fiecare imobil din Comuna Berceni – este necesar pentru construirea unei evidenţe primare a străzilor și imobilelor comunei, actualizarea bazei de date a Serviciului de Evidenţă a Persoanelor și identificarea contribuabililor/ beneficiarilor în raport cu administraţia locală, prestatorii de servicii publice, instituţii ale statului. (1) Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se organizează pe fiecare localitate și reprezintă evidenţa primară unitară care servește la atribuirea denumirii străzii și a numărului administrativ. (2) Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale reprezintă sistemul unic de referinţă la nivel naţional, în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, orașelor și al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de instituţiile și autorităţile administraţiei publice centrale și locale în activitatea specifică. Agenţia Naţională asigură instituţiilor și autorităţilor publice, precum și notarilor publici, accesul liber și gratuit la registru. Au fost denumite și redenumite 87 străzi în toată comuna.