Compartiment Poliție locală

Poliția locală se organizează și funcționează, prin hotărâre a autorității deliberative a administrației publice locale, ca un compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al primarului .

Politia locala Berceni isi desfasoara activitatea  in conformitate cu legea 155/2010 si H.G 1332/2010  în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:

  1. a)ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;
  2. b)circulația pe drumurile publice;
  3. c)disciplina în construcții și afișajul stradal;
  4. d)protecția mediului;
  5. e)activitatea comercială;
  6. f)evidența persoanelor;
  7. g)alte domenii stabilite prin lege.(2)Poliția locală își desfășoară activitatea pe baza principiilor: legalității, încrederii, previzibilității, proximității și proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării.

Telefon Poliția Locală Berceni: 0799 965 184

Nita Marian

Nita Marian

Politist Local

Telefon: 0753 376 976

Panait Constantin

Panait Constantin

Politist Local

Parepa Dan

Parepa Dan

Politist Local

Toma Catalin Florin

Toma Catalin Florin

Politist Local

Manea Vasile

Manea Vasile

Politist Local