Protecția datelor cu caracter personal (GDPR)

Comuna Berceni – judeţul Prahova, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare, are obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, are obligația de a administra, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

Link-uri utile

1.Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro

2.Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) – www.edps.europa.eu

3.Comitetul European pentru Protecția Datelor – www.edps.europa.eu

4.Comisia Europeană https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en