Școală

previous arrow
next arrow
Slider

UNITĂŢILE  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  DIN  COMUNA  BERCENI

          Activitatea  instructiv-educativă  din  comuna  Berceni  se  desfăşoară  în  următoarele  unităţi  şcolare:

Grădiniţa  cu  program  normal  CĂTUNU, care  are  în  componenţă o grupă  mixtă.
Funcţionează  din  1981 in localul  fostei  şcoli  generale  Cătunu, construită  în  anii  “ 70, cu  parter  şi  etaj, care  o  bună  perioadă  de  timp  a  avut  program  simultan  atât  la  ciclul  primar, cât  şi  la  gimnaziu. În  prezent  şcoala  este  desfiinţată.
Grădiniţa  cu program normal  nr. 1  Berceni  are  în  componenţă  tot  o  grupă  mixtă.
Funcţionează  într-un  local vechi, care  a  aparţinut  cândva  C.A.P. -ului  din  comună. În  pre- zent  clădirea  este  propusă  spre  demolare, în  baza  câştigării  unui  proiect  în  urma  căruia  se  va  construi  un  local  modern, cu  program  prelungit, eco-friendly.
Grădiniţa cu  program  normal nr.2  Berceni  are  în  componenţă  două  grupe de preşcolari  şi  funcţionează  într-un  local  cu  parter  şi  etaj, construit  tot  în  anii  “70 , complet  renovat, modernizat  şi  utilat  după  cele  mai  înalte  standarde  în  anul  2017.
Grădiniţa  cu  program  normal  Corlăteşti  are  în  componenţă  două  grupe  de  preşcolari.
Funcţionează  în  sediul  clădirii  fostei  primării  a  comunei  Corlăteşti, desfiinţată  în  anul  1968, sat  intrat  ulterior  în  componenţa  comunei  Berceni.
Şcoala  Primară  Moara  Nouă  este  alcătuită  din  grădiniţă  cu  program  normal, în  care  funcţionea- ză  o  grupă  mixtă  şi  şcoala  primară  cu  patru  clase, de  la  clasa  I  la  clasa  a  IV – a.
Iniţial  funcţiona  într-un  local  vechi, construit, se  pare  de  însuşi  John  Rockfeller, acţionar  principal  la  rafinăria  Româno-Americana, mai  cunoscută  în  prezent  sub  numele  de  rafinăria  Teleajen. Bombardat  în  timpul  celui  de-al  doilea  război  mondial, ulterior  refăcut  pentru  două  clase, corpul  de  clădire  a  fost  extins  după  anii “90  cu o  cancelarie  şi  toalete  interioare  şi dotat  cu  calculatoare.
Şcoala  Gimnazială  Berceni
          Este  cea  mai  veche  clădire  cu  această  destinaţie din comună. Primul  local  a  fost  construit  în  anul  1893, prin  bunăvoinţa  doamnei  Elena  Kretzulescu, descendenta  familiei  aristocratice  cu  acelaşi  nume, înrudită  cu  neamul  Cantacuzinilor  şi urmaşă  pe  linie  feminină  a  Brâncovenilor.  Aceasta  a  donat  terenul  pentru  localul  şcolii  şi  pentru  clădirea  bisericii, pe  care  le-a  construit  şi  îngrijit  pe  cheltuiala  proprie.
După  anul  1950, şcoala  se  măreşte  cu  patru  săli  de  clasă, iar  în  anii’ 70, se  construieşte  o  nouă  aripă, cu  etaj, cu  patru  săli  de  clasă  şi  două  laboratoare, iar o sală  de  clasă  devine  sala  de  sport. După  anul  2004, prin  efortul  asociaţiei  Second  Chance, se  construiesc  toaletele  interioare. În  prezent, este  amenajat  un  teren  de  sport, foarte  modern, cu  instalaţie  nocturnă  şi  gazon  artificial. În  clădire  îşi  desfăşoară  cursurile  6  clase  de  ciclu  primar  si  8 clase  de  ciclu  gimnazial. Şcoala  a  fost  renovată  în  interior  în  vara  anului  2018, când  au  fost  modernizate  toaletele  interioare, cancelaria  profesorilor, cabinetul  directorului  şi  holurile, dotate  cu  mobilier  modern  şi  utilate  după  cele  mai  deosebite  standarde.
Şcoala  Gimnazială  Corlăteşti  a  pierdut  personalitatea  juridică  în  anul  2011, datorită  scăderii  accelerate  a  populaţiei  şcolare  şi  a  devenit  structură  a  şcolii  gimnaziale  Berceni. Funcţionează  cu 5  clase  la  ciclul  primar  şi  4 clase  la  ciclul  gimnazial.
Şcoala  veche  a  fost  construită  în  1897, prin  grija  Elenei  Kretzulescu. Iniţial  cu  două  săli  de  clasa  şi  o  cancelarie, a  fost  extinsă  treptat  intre  anii  “50 – “70  cu  alte  patru  săli  de  clasă, o  sală  de  sport şi  bibliotecă. După  1980, s-au  construit  alte  două  săli  de  clasă, apoi,  din  anul  2000  au  apărut  toaletele  interioare, tot  cu  sprijinul  asociaţiei  Second  Chance, precum  şi  centrala  termică. În  prezent, terenul  de  sport  al  şcolii, este  amenajat  modern, cu  gazon  artificial  şi  instalaţie  nocturnă, şcoala  intrând  în  vara  lui  2019  în  renovare  interioară, cu  reabilitarea  holurilor, a  clasei  pregătitoare, a  cancelariei, a  sălii  de  sport, a  bibliotecii, cabinetului  de  informatică  şi  a  laboratorului  de  fizică-chimie-biologie. Deasemenea  s-au  remediat  problemele  create  de  încăperea  destinată  centralei  termice, care  acum  îndeplineşte  condiţiile  legale. Şi  aici, toaletele  elegante, mobilierul  modern  şi  dotările  deosebite  au  schimbat  înfăţişarea  şcolii.
De  remarcat  faptul  că, figura  emblematică  ce  a  marcat  destinele  multor  membri  ai  comunităţii  a  fost  învăţătorul, profesorul  şi  directorul  acestei  şcoli, Traian  Ghinescu. După  cel  de-al  doilea  război  mondial, a  revenit  la  şcoala  noastră, pentru  care  a  depus  eforturi  deosebite  şi  căreia  i-a  sporit  prestigiul  vreme  de  decenii. A  fost  întemeietorul  C.A.R.  a  învăţământului  prahovean  şi  decanul  de  varstă  al    învăţământului  românesc  la  împlinirea  vârstei  de  100  de  ani. După  trecerea  în  nefiinţă, şi-a  dorit  să  fie  înmormântat  în  satul  pe  care  l-a  iubit, educat, crescut  şi  pe  care, de  fapt, nu  l-a  părăsit  niciodată.

Școala Gimnazială Comuna Berceni
Adresa: Prahova, Berceni, Str. prof Voicu Ion, Nr. 356 A
Tel/fax 0244/470507
E-mail: scoalaberceni@yahoo.com