Semestrul European-Misiunea europeană de constatare a semnalelor din domeniul educației și serviciilor sociale la nivel local, national, regional – 23 octombrie 2019

Un atelier de lucru extrem de interesant între reprezentanții principalilor factori implicați si experti ai E.U.prin care ni s-a oferit șansa de a prezenta diversele probleme, nevoi si soluții identificate intr-o comunitate rurală!