Sprijin financiar pentru bisericile din comună

9
8
7
6
5
4
3
2
1
previous arrow
next arrow

2017 – Autoritățile locale sprijină construcția a două biserici noi : „ Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica și Pogorârea Sfântului Duh” în satul Corlătești și “Sfântul Alexie și Sfântul Mina” în satul Dâmbu. În anul 2017 Primăria și Consiliul Local Berceni au alocat din bugetul local sprijin financiar pentru realizarea în totalitate a acoperișului și a închiderilor cu ferestre și uși, în valoare de 260.000 pentru biserica din Corlătești și 290.000 pentru biserica din Dâmbu. Cele două parohii au fost sprijinite și de Consiliul Județean Prahova, cu câte 17.680 lei pentru fiecare biserică. Autoritățile locale pot acorda sprijin financiar anual în baza O.G. 82/2001, respectând normele de aplicare din HG 1470/2002, sumele putând fi  folosite pentru lucrări de construcții, reparații, dotări cu echipamente etc, condiția fiind ca la momentul depunerii unei alte cereri de finanțare, sumele primite anterior să fi e justificate.

2019 –  După justificarea cheltuirii sumelor alocate în 2017, parohiile au putut solicita un nou sprijin financiar de la autoritățile locale pentru continuare lucrărilor, acesta fi ind aprobat de Consiliul Local Berceni. Astfel, a fost aprobat și alocat sprijin financiar pentru toate cele patru parohii din comuna Berceni. La parohiile din Corlătești și Dâmbu s-au alocat fonduri de la bugetul local pentru continuarea lucrărilor la bisericile “Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica și Pogorârea Sfântului Duh” (sprijin financiar 100.000 lei) și “Sfântul Alexie și Sfântul Mina” (sprijin financiar 100.000 lei). La parohiile Berceni și Moara Nouă s-a alocat sprijin fi nanciar pentru reparații la lăcașurile de cult astfel: -tâmplăria și ușile au fost înlocuite la biserica Berceni (sprijin financiar 20.000 lei); -izolare termică, zugrăveli exterioare și înlocuiri uși și ferestre la biserica din Moara Nouă (sprijin fi nanciar 30.000 lei).